Results of searching the Oslo Corpus of Bosnian Texts

Results of searching the Oslo Corpus of Bosnian Texts

Request at Tue Mar 17 16:01:59 MET 1998
Search string: "da" []{0,7} "se".
Request for: KWIC Concordance

7586 instances found.


Concordance

Search string: "da" []{0,7} "se" with a context of 100 characters in each side.

7586 instances found. A random selection of 10 will be displayed.


D/KS/GD/94 : učim. A kad bismo deklamovali pjesmice o majci, ja bih tom prilikom gledala u nju i činilo mi se da mi se smiješi i da zna šta ja mislim. A jednom kad smo išli u šetnju, učiteljica je bila obukla šarenu h,

B/FM/TJ/96 : a. Sada si slobodan. Idi i radi, pamti ko ti je prijatelj i ko ti radi o glavi. Jesi li siguran da se razumijemo? Otišao sam do vezira začudo bez straha, samo s blagom tjeskobom, nježnom i tužnom. S,

I/PR/95 : ge. Kada je babo vidio moju silnu želju za životom, moje suze, kada je čuo moj plač i moje molbe da me ne ostavi pod zemljom, njegovo se srce iznenada sažalilo. Zaplakao je izvadio me iz jame i čvrsto zagrlio. Potom me poveo kući".,

B/IA/KN/95 : era je bila gotova i čekala samo na Irfana. On se vratio zajedno sa još jednim momkom. Momak reče da se zove Zoran i u Irfanovoj je jedinici. Ne, stvarno ne želi i ne može ostati na večeri jer mora hitn,

B/SM/LN/92 : izvora u "Pivari" čekajući i po nekoliko sati na svojih dvadesetak litara vode uz stalni rizik da među okupljenu masu doleti granata, što se više puta i dogodilo kada se mrtvi i ranjeni nisu mogli ni izbrojati. Voda se maksimalno štedljivo,

E/BE/GD/95 : la spremna da ih prihvati. Ali, nikada ti zločini ne bi bili počinjeni da nije bilo ideje i plana da se izvrše. Iz toga je proizašla takva zločinačka sinteza intelekta i instinkta kakvu do sada istorija,

B/FS/PO/96 : , Enver je podigao čašu. "A da znaš, svi ćemo ljetovati u tvojoj vili na moru i nemoj se šaliti da nas ne primiš." Ile se opet uzbuni, crven mu se pojavi na licu. Reče : "O kakvoj vili govoriš?" "Mala, lijepa vil,

E/KD/DS/95 : Širkuh s vojskom dolazi u Aleksandriju, u kojoj se nalazio Salahuddin El Ejjubija. U nemogućnosti da probije opsadu, dogovara se s križarima da i jedni i drugi napuste Egipat, a stvar prepuste Šaviru i Fatimidima. Unutrašnje eg,

B/IA/KN/95 : ako oni postoje, šta se ovdje u blizini dešava. Vjerovala je, i to je jedino što je motiviralo, da se sada bori za svoje preživljavanje. Jer željela je da se ovdje, u blizini svoje opljačkane ili možd,

B/UD/ZI/96 : Dječaci su u neredu preskakali sitno rastinje. Rastrešeni kamenjar pod njihovim koracima počeo je da klizi. Iza njih se odronila i poveća stijena i zakotrljala niza stranu. Lako je povijala mlade lijeske i širila tutanj,