Results of searching the Oslo Corpus of Bosnian Texts

Results of searching the Oslo Corpus of Bosnian Texts

Request at Tue Mar 17 16:02:41 MET 1998
Search string: "u" []* "u" []* "u".
Request for: KWIC Concordance

23355 instances found.


Concordance

Search string: "u" []* "u" []* "u" with a context of 100 characters in each side.

23355 instances found. A random selection of 10 will be displayed.


E/MO/KB/95 : zbog dviju lijevih ruku sirote Dafne. Trebalo se, dakle, desiti da se Dafna uda. Da momak dođe u kuću, predstavi se i posjedi. Sve bi išlo bez buke koja ne priliči ovoj kući, još manje kad se iz nje udaje stara cura. Bilo već uveliko proljeće i već je rana višnja u dvorištu donijela lijepa ploda. Ali se taj dan zadesio hladan, vlažan. Po zloj volji zalutao u kalendaru. Sjede ukućani, sjedi Dafna, sjedi i onaj momak, niži bankovni činovnik. Ako je porij,

PR/SL/37/95 : e ili će se prenijeti na druge sudove, organe i tijela koja će biti osnovana prema ovom ustavu, a u skladu sa zakonodavstvom kojim su utvrđene nadležnosti tih sudova, organa i tijela. Član 9. Slijedeće odredbe koje se odnose na određene prijelazne međunarodne aranžmane primjenjuju se na periode kako slijedi : a ) dok Federacija ne usvoji zakone o sudskim postupcima iz člana IV.C.3., sudovi Federacije mogu primjenjivati važeće zakone o sudskim postupcima koji nisu u suprotnosti sa ovim ustavom ; b ) u prijelaznom periodu predsjednik Vrhovnog suda može sklapati aranžmane sa odgovarajućim međunarodnim,

B/HI/PG/94 : tu i glumce koji su tada u kojoj ulozi glumili. Znao je tečajeve svih vrijednota koje su bilježene u burzovnom izvje- štaju, znao je : ko je odlikovan i s kakvim ordenom ; ko je došao u Carigrad, a ko otputovao!... Zapamtio je odlazak svih parobroda, svih agencija, te je štaviše, znao i to kakva su jela servirana kod nekih poslanika, koje je komade glazba svirala kod sultanova dinera u počast egipatskom kedivu... Poslije se bavio artimetičkim zadacima. Rješavao ih na razne načine,,

E/MO/HR/95 : to mi danas spaljujemo svoje knjige! Tvoje saučesništvo u zločinu, Evropo, neće moći ostati samo u raskomadanim bošnjačkim prsima ; tvoje nepravde nisu mogle biti rođene ovdje u dobroj i tolerantnoj zemlji Bosni, znači da su se gnijezdile u tebi i prije, ranije, te znači Ęda će biti s tobom i poslije, ubuduće, u tvojoj kući, za tvojim,

E/BE/GD/95 : o nije zajedničko, uopće se ne može govoriti o "zajedničkom mitu o porijeklu" i njegovoj ulozi u etničkoj identifikaciji. Recimo, u Austriji danas živi, kao posljedica nekadašnjeg sasvim drugačijeg političkog stanja, veliki broj Austrijanca koji nose imena i prezimena koja vode porijeklo iz drugih etničkih grupa ­ madžarska, češka, poljska, slovačka, slovenačka, hrvatska itd. Kod tih Austrijanaca osjećaj etničkog identiteta i integriranosti u jedinstveni etnički korpus nije ništa manji nego kod Austrijanaca sa autohtono austrijskim imenima.,

B/IA/KN/95 : ruku koji su je okruživali nije mogla pomjeriti. Kada se malo navikla na mrak, vidje da se nalazi u prostoriji u kojoj poput sardine čuči oko dvije stotine ljudi. U prostoriju je probijao samo tračak svjetlosti kroz pukotinu koja bi se teško mogla nazvati prozorom. Amra je stajala bez mogućnosti da se pomjeri, u položaju u kojem je riskirala da padne. Jedan ženski, dječiji glas joj reče - Teta, hodite sjedit,

B/BN/LS/94 : u me likovi koje sam često sretao. Da na konjima nisu bili Abdurahman i Džafer, Kemal i najmljeni u svečanim odorama okupljali bi se oko mene i duže me zagledali. Sjaj jednako privlači kao i rugoba. Na odredištu plaštevi mirisa koji obavijaju svakog čovjeka zaplesali su pomamni ples, uskovitlali se i ustremili na moju pamet. Boje odjeća odvojiše se i pojuriše da što prije nađu sebi slične, sudarahu se u zraku, iskidavši mi pogled. Sva sreća da mi sluh nije razvijen kao prokleti pseći njuh (i to je dobrota jednog muslima, ostaviti me u štenari da me psi odgajaju ), inače bih se rastočio u prah. Ljudi razgolićenih pogleda jure za uzvi,

PU/SV/65/97 : je u tim prostorima i to naše odjelenje ustvari ne funkcioniše jer su se neki od tih muzeja ugasili u potpunosti. U kakvom su stanju ti spomenici, da li su oštećeni, da li su porušeni. Šta je, na primjer, sa spomenikom u Mostaru koji je radio Bogdan Bogdanović? Partizanskim spomenikom. Partizansko groblje i onaj lijepi spomenik, je na onoj drugoj strani, na zapadnoj strani Mostara. Tamo nema pristupa, ja sam dva-tri put išao u Mostar, ali... Štampa je pisala da je dosta oštećen, pa čak i miniran. Pisalo je, jest, da je,

B/FM/TJ/96 : Naglasio sam da je to hitno, da do sutra moram dobiti tačan i iscrpan spisak onih koji su zalazili u kuću, i to sa svim zanimljivim podacima ­ ko, koliko puta, u koje doba dana, koliko se zadržavao, po mogućnosti čak i to šta je govorio a šta radio. Vještim vođenjem razgovora sve se to može saznati od posluge i od porodice, a ako ne znaju vješto voditi razgovor, oni neka saznaju kako mogu, neka zaposle čitav grad ali ja do sutra moram imati izvještaj. Ako izuzmem ovu Sufjanovu vezu s Perzijom, malo sam zanimljivoga čuo u ovim razgovorima. Uglavnom sam saznavao stvari koje su mi bile manje zanimljive, iako bi se iz nji,

E/BE/MN/95 : i deponovanjem velikih količina svih vrsta zagađivača, se može svrstati među najzagađenija mjesta u našoj zemlji. To su utvrdila i predratna istraživanja. Narušavanje biosfere u njemu se može zapaziti i običnim posmatranjima biljnog i životinjskog svijeta. Mnoge vrste drveća su izgubile svoju prirodnu boju i jako smanjile godišnji priraštaj svoga habitusa, a neke vrste ptica, stalnih pratilaca mostarskih bašta, se nikako ili vrlo rijetko susreću. To su vrlo pouzdani indikatori stanja životne sredine. Štetnost ovakvih pojava se svakako veže i za povećani sadržaj sumpordioksida (S02 ) u zraku. Veće koncentracije ovoga jedinjenja izazivaju biološko-fiziološke poremećaje u biljkama i na,