FINN JobbFINN EiendomFINN BilFINN BåtFINN Stort og SmåttFINN
 

  NYHETER   KULTUR   MENINGER   ALEX   KART   KUNDESERVICE   SØK http://tux1.aftenposten.no/   
NYHETER
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Sport
Vær
Netthinnen
  Spillanmeldelser
  Poker
  Tritris
  SMS
Siste 100
Nettprat
Bildeserier
Video
TIPS EN VENN
Fra:

Til:

 
 Forside / nyheter / netthinnen  

Oppdatert 07.04.01 kl. 21:23
annonse

Nå skal PC'en rette grammatikken din


Spent på reaksjonene. Språkforskerne Pia Lane (f.v.), Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen har laget gramatikkontrollen.
   bakgrunn

Fra sommeren av kan et dataprogram for første gang rette norsk grammatikk i tekstene dine. Forskerne tror du vil bli provosert.

PER KRISTIAN BJØRKENG
TOR G. JARILD (foto)

Hender det at det sniker seg inn et lite, grammatisk feiltrinn i tekstene dine? At du gjør en aldri så liten tabbe med "å" eller "og"? Universitetet i Oslo har nå laget den første grammatikalske kontrollen for norsk bokmål. Programmet retter garantert mer enn den gjengse norsklærer. Og kanskje mer enn du vil sette pris på.

Den nye kontrollfunksjonen vil etter hvert bli en del av hverdagen for de aller fleste som skriver på norsk, fordi den skal inkluderes i neste utgave av den allestedsnærværende Office-pakken fra Microsoft. Fra sommeren av vil du få grønne streker under alle dine grammatikalske feil. Og sikkert under noe av det du mener er riktig også. Stavefeil skal fortsatt markeres med rødt. Du kan selvfølgelig velge å skru av begge deler dersom du ønsker det.

Forskerne på Blindern hevder at den nye grammatikkontrollen treffer riktig i opptil 97 prosent av tilfellene der den påpeker en feil. Likevel tror de at landets bokstavingeniører ikke nødvendigvis vil like resultatet av arbeidet deres. Grammatikkontrollen følger nemlig

slavisk Bokmålsordboken. Dette er den offisielle versjonen av bokmål, med godkjenningsstempel fra Norsk språkråd.

Forbløffende
Aftenposten har fått kontrollen demonstrert av forskerne, og den har en forbløffende evne til å finne feil du kanskje selv var helt sikker på du ikke hadde gjort. For eksempel vil kontrollen fortelle deg at "flere seire" er feil. På bokmål heter det nemlig "flere seirer". Ifølge Språkrådet. Maskinen analyserer setningen og ser altså forskjellen på verbet "å seire", som ikke blir feilmarkert, og substantivets ureglementerte ubestemte flertallsform "seire". Systemet analyserer nemlig hele setningen ordet står i.

- Vi er spent på hvordan brukerne reagerer. Hadde det vært meg som skulle bruke dette, ville jeg kanskje blitt provosert. Det er jo irriterende å se at den måten man skriver på, ikke er i samsvar med normen, og at normen er noen andres talemål, sier professor Janne Bondi Johannessen ved Institutt for Lingvistiske Fag på Universitetet i Oslo. Hun har ledet arbeidet, som språkingeniørene Kristin Hagen og Pia Lane har brukt et år på.

Liker ikke dialekt
Alle dialektpregede former vil bli merket som feil av kontrollen. Forskerne har for eksempel kjørt tekster fra avisen Nordlys gjennom maskinen. De inneholdt spesielt mange feil, fordi nordnorsk språk ofte har andre kjønn enn normert bokmål. For eksempel vil "ei setning" bli markert som feil, fordi det ikke følger bokmålsnormen. Aftenpostens tekster vil også bli markert med mange feil, fordi avisen følger sin egen norm.

- Vil ikke dette føre til en språklig uniformering?

- Programmet varsler bare om feil og gir deg alternativer. Det retter ikke opp feil uten at du ber om det. Du kan jo bare velge å la være å rette opp. Du er fortsatt forfatteren, påpeker Pia Lane.
Stavekontroll for bokmål er forlengst blitt et velbrukt verktøy. Men mange feil tas ikke av stavekontrollen. Hvis du for eksempel ved en feil skriver "jeg er blir en grei kar" (typisk tekstbehandlingsfeil), vil det gå greit gjennom stavesjekken, men grammatikkontrollen finner ut at her har du gjort en feil. Til og med kommatabber som "han kjører en liten rød bil" plukker kontrollen opp. Her vil kontrollen foreslå at du skriver "liten, rød" eller "liten og rød".

Målgruppen er skribenter med norsk som morsmål, men også utlendinger som skal skrive norsk, og dyslektikere vil trolig ha stor nytte av kontrollen.

700 regler
Heldigvis vil de spesielt interesserte få anledning til selv å velge hvilke av de 40 hovedreglene som skal være aktive i kontrollen av deres tekst. Rundt 700 grammatikkregler er programmert inn i modulen, og hver eneste setning kontrolleres mot alle sammen. Kristin Hagen er helt sikker på at systemet vil rette feil som ellers ikke ville blitt oppdaget.

- Vi har kjørt kontrollen på fire millioner ord som allerede er rettet av norske korrekturlesere, og vi finner masse feil. Særlig bestemthetsfeil, som for eksempel "en hesten". Årsaken er at du ofte skjønner hva som skal stå når du leser korrektur. Da ser du ikke disse feilene, sier Hagen. Hennes kollega Pia Lane påpeker at ingen må tro at teknologien kan erstatte menneskelig korrekturlesing.

- Programmet kan gjøre endel grovkorrektur. Men det erstatter helt klart aldri et menneske. Det sparer bare masse krefter. Du må jo fortsatt lese gjennom for å se om språket er godt, og om argumentene henger sammen, sier hun.


BAKGRUNN
  • Nå skal PC'en rette gramatikken - 08.04.01
  • Men ingen hjelp å få på nynorsk - 08.04.01

  • Utgiver: Aftenposten A/S, Oslo, Norge. Telefon +47 22 86 30 00. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten.