Nyheter
Kommentarer
Debatt
Barnehage
Grunnskole
Videregående sk.
  Hverdagsliv
  Utviklingsarbeid
  Pedagogikk
  Tariff/lønn
  Politikk
  Lærerutdanning
Høyere utd.
Ledelse
Samfunn og kultur
Tariff
Nytt om organisasjonen
Redaksjon/ Annonseavd.
 
Tariff 2004
Clemet Skolen
Mitt tips
Hvor var mediene?
Honnør til boikottelevene
Helga var gnistrende god
Knefallet er allerede gjort, dessverre
Rektorer skal ikke knebles
Kompetansebasert læring og yrkesrelevans
Leve skolen
Bokserie til hjelp i valget av høyere studier
redaksjonen@utdanning.ws
Nettredaktør
Fred Harald Nilssen
Webmaster
Kjersti Mosbakk
Ansvarlig redaktør
Knut Hovland

Utdannningsforbundet
Videregående sk./Pedagogikk
  [ 04.02.04 ]
Internett gjør grammatikk morsomt
Nå kan elevene lære grammatikk på 22 språk gjennom spill på Internett. Elever ved tre Oslo-skoler har testet spillene og resultatene er lovende.
Kari Kjær og Halvdan Grøm fra 1c ved Fagerborg videregående skole tester grammatikkspillet sammen med lærer Karl-Eirik Kval. (Foto: Liv Skjelbred)
- Jeg har alltid syntes at grammatikk er så kjedelig, sier Kari Kjær, elev i 1c ved Fagerborg videregående skole i Oslo. Hun har fransk som annet fremmedspråk.
- Jeg synes grammatikk går greit å lære, men jeg er ikke overbevist om nytteverdien, sier Halvdan Grøm, elev i samme klasse. Han har valgt tysk.
 
De to er "testpersoner" som prøver seg på et interaktivt grammatikkspill med professor i lingvistikk, Janne Bondi Johannessen, språkingeniør Kristin Hagen fra Universitetet i Oslo og lektor Karl-Eirik Kval fra Fagerborg til stede. Bondi Johannessen og Hagen har ledet arbeidet med å tilpasse programmet til norske elever ut fra et program utviklet ved Syddansk Universitet i Odense.
 
Bedre enn bøker
Halvdan klikker på ordklasser og får fram følgende setning: "Sjeftrener Atle Skårdal vil motta et kontraktsforslag i løpet av noen dager". Oppgaven er å plassere ordene i riktig ordklasse ved å klikke på farger i en palett. Han har åpnet "paintbox", malerskrinspillet, og det går ikke mange minuttene før han har lært seg systemet.
 
Snart prøver han seg på "Shooting gallery", skytespillet, der elevene skyter ned ord som farer over skjermen. Ordene kommer fort og faller som fluer, her nytter det ikke å sove i timen. Kari prøver seg på "word-fall", ordfall, der hun skal få substantiver, verb og andre ordklasser til å falle på riktig plass. Hun innrømmer at dette er morsommere enn vanlig grammatikkundervisning.
 
I labyrintspillet skal de finne veien ut ved å gjøre riktige valg uten å bli spist opp av et spøkelse.
 
- Fordelen med spillene er at elevene får vite resultatet med en gang, de slipper å vente som de må gjøre etter en prøve, mener Kval.
 
- Jeg skjønner at hvis jeg blir bedre i grammatikk, kommer jeg til å lære fransken bedre, sier Kari. Hun ser ikke bort fra at hun også kommer til å spille spillet på pc-en hjemme. Halvdan er enig:
- Særlig hvis jeg skal øve meg før en prøve i grammatikk. Det er en bedre metode enn å lese bøker, mener han.
 
Både i fremmedspråkundervisningen og i morsmålsundervisning for minoritetsspråklige elever kan spillene være nyttig. Det finnes på 22 språk, også på bosnisk, albansk og arabisk.
 
Bedre holdning og resultater
I samarbeid med norsklærerne er prosjektet prøvd ut på 104 elever ved tre skoler i Oslo: Tåsen barneskole, Nordberg ungdomsskole og Fagerborg videregående skole. Kval er en av lærerne som har prøvd ut prosjektet med grunnkurselever. Resultatene av utprøvingen er summert opp i en brukerundersøkelse som måler elevenes holdning til programmet og en test som måler grammatikkunnskaper.
 
Til sammen 104 elever var med i en pilotundersøkelse på Nordberg, Tåsen og Fagerborg skole. Elevgruppen ble delt i to, den ene gruppen var kontrollgruppe og fikk bare tradisjonelle oppgaver, den andre fikk spille grammatikkspill. Elevene fikk én grammatikkprøve før undervisningen startet og én etterpå. Resultatene ble deretter sammenlignet. For dem som hadde brukt spillene, var resultatene entydig bedre.
 
Nesten alle elevene syntes spill var morsommere enn annen undervisning. Hagen og Bondi Johannessen håper nå at flest mulig elever vil bruke spillet som er gratis og kan hentes ned fra Internett.
 
Utviklet i Danmark
Programmet som i Norge er kalt GREI, bygger på et dansk system, Visual Interactive Syntax Learning (VISL), utviklet ved Syddansk universitet i Odense. VISL tilbyr grammatikkspill og setningsanalyse på 22 språk, og flere vil komme. Programmet er også på og for nynorsk.
 
Alt man har behov for av grammatikk finnes her. I bunnen av alle spill er det lagt inn 750 setninger, hver på bokmål og nynorsk.
Programmet er gratis og hentes her: GREI eller direkte fra utvikleren VISL
 
 
Læringssenteret har finansiert mesteparten av den norske delen. Det er også støttet av språkteknologiprogrammet til Nordisk Råd og Tekstlaboratoriet ved Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 
 


Skriv ut

Si din mening

Les også Siste nytt i denne katalogen
 Mer nyansert syn på skole med karakterstatistikker
 Matematikk er vanskeligst
 Lærerne oppfatter prosjektarbeid som gruppearbeid
 Seminar om eksperimentell pedagogikk
 Kompromiss om valfritt nynorsk
  Tips en venn om artikkelen
Til epost: Mottakers navn:
Din epost: Ditt navn:  
     

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Magasinet Utdanning
            
Blinde og svaksynte ble glemt på bokdagen
På Verdens bokdag 23. april fikk alle 6.- og 7.-klassinger en boksjekk. Den gjaldt bare trykte bøker. Blinde og svaksynte ble glemt. Utdanningsminister Kristin Clemet (H) beklager, og vil gjøre noe med det.
[13.05.04] Hele saken

Utdanning ut med avisbud
I dag ble Utdanning sendt ut med avisbud i store deler av Østlandsområdet og på Sørlandet. Dette blir gjort for å få bladene ut både raskere og rimeligere enn tidligere. De første tilbakemeldingene som er kommet, tyder på at distribusjonen har gått tilfredsstillende.
[13.05.04] Hele saken

Utdannings trykkeri i streik
Aktietrykkeriet, som trykker Utdanning, er i streik fra og med i dag. Utdanning nr. 13/14 med utgivelsesdato 28. mai kan dermed bli forsinket ut til leserne.
[13.05.04] Hele saken

Med revidert budsjett på timeplanen
I går presenterte finansminister Per-Kristian Foss (H) årets reviderte nasjonalbudsjett. Gjennomsnittsalderen i køen av journalister som skulle overvære begivenheten var lavere enn noen gang. Det var fordi noen 10. klassinger fra Vollen ungdomsskole i Asker var invitert av statsråden til å overvære begivenheten.
[12.05.04] Hele saken

- Vanlige skoleklasser er viktige for demokratiet
- Den vanlige skoleklassen er viktig som et demokratisk lærested. Det hever den danske professor Bo Jacobsen ved København Universitet. Han advarer mot norske undervisningstrender der oppløsning av skoleklassene går som en farsott.
[12.05.04] Hele saken

Hadsel kommune nektes vedtatte nedskjæringer

Sørum-rektorer demonstrerte mot KS

- Dette må KS legge merke til

Alternativ, solidarisk 17. maifeiring

Urtehagen-elevene er lovlig utvist

Lærere fra hele Salten demonstrerte i Bodø

40.000 demonstrerte mot KS

Tre av fire nyutdannete lærere er kvinner

- KS ein uansvarleg forhandlingsmotpart

Hjetland ga KS stryk