Nytt om navn på Tekstlaben


Janne Bondi Johannessen. Tekstlabens førsteamanuensis fikk 28. mars sitt tredje barn - datteren Gina. Hun har to sønner fra før, og er meget fornøyd med forandringen. Janne har delvis permisjon fram til sommeren 1999.

Diana Santos. Tekstlabens ingeniør har for tiden permisjon, i første omgang fram til mai 1999 - med mulighet for forlengelse. Diana leder et språkteknologisk prosjekt for portugisisk.

Kristin Hagen. Tekstlabens seniortagger og vitenskapelige assistent - hun har vært med siden begynnelsen av prosjektet - fikk sitt barn nr to, en stor gutt (Erlend?), 21. november. Vi gratulerer! Hun blir borte til august.

Nedzad Leko. Tekstlabens bosniske gjesteforsker har gjort mye forskning som har resultert i en del manuskripter og foredrag, med bakgrunn i det Tekstlab- og IØO-utviklede The Oslo Corpus of Bosnian Texts. Han reiser tilbake til Sarajevo i 1999.

Arne Martinus Lindstad. Tekstlabens løsmedarbeider for korpusbearbeiding på taggerprosjektet har begynt å skrive på sin hovedoppgave om negasjon.

Anders Nøklestad. Tekstlabens juniortagger og vitenskapelige assistent slutter i sin nåværende stilling ved årsskiftet 1998/99. Han trer da inn som vikarierende tekstlabingeniør.

Tore Bjertnes Pedersen. Tekstlabens sivilarbeider blir til årsskiftet 1998/1999, da han fortsetter sine studier. Han har fungert som Tekstlabens tekniske ekspert i Dianas fravær.

Sigurd Schiøth. Tekstlabens nye deltidsprogrammerer er også deltids informatikkstudent. Han begynte i august og fortsetter til litt ut på nyåret.


[Neste | Innhold | Tekstlab]


18. desember 1998, AN, <anders.noklestad@ilf.uio.no>