Sivilarbeideren hjelper deg


Tekstlaboratoriet har hatt en sivilarbeider, undertegnede, i arbeid f.o.m. 20. januar, og siden Diana Santos gikk ut i permisjon 15. mai er det jeg som har prøvd å holde de tekniske hjulene i gang her. Mine faste oppgaver innebærer blant annet oppdatering av Tekstlaboratoriets hjemmesider og tagging av tekster til norskkorpuset. I tillegg er det min oppgave å hjelpe studenter og ansatte med det de måtte ha av problemer eller spørsmål angående bruk av datateknologi i språkforskningen. Disse forespørslene varierer fra generell informasjon om hvilke tekster vi har og hvordan man kan få tilgang til disse, til mer spesifikke problemstillinger.

Tore Bjertnes Pedersen

Tore Bjertnes Pedersen

De fleste som tar kontakt med Tekstlaboratoriet ønsker tilgang til tekstene våre - vi har tekstmateriale på over 30 språk - og dette kan ordnes ganske kjapt så lenge man har en brukerkonto ved UiO. Man undertegner et skjema om bruksrett for tekstene og så blir man registrert som bruker i løpet av kort tid. I det siste har det også kommet henvendelser fra studenter fra andre universiteter og høyskoler i Norge. Dette er en litt mer møysommelig prosess siden disse må skaffes brukerkonto og koble seg opp til Tekstlaben via Telnet, men dette ordnes greit i løpet av et par dager. I tillegg er det en stipendiat vad UiO som har fått hjelp til å benytte seg av Tekstlabens materiale mens han oppholder seg i Kšln, blant annet så har han fått en innføring i bruk av Unix og MacX.

Tekstlaboratoriet har en del programmer liggende som er nyttige redskaper i språkforskningen, noen av disse er tilgjengelige via UiOs maskiner, mens andre ligger på maskinene her på kontoret. På hjemmesidene våre er det en oversikt over hvilke programmer dette dreier seg om, samt bruksanvisninger for en del av disse. I høst har to hovedfagsstudenter fra fransk sittet ved pc-ene på Tekstlaboratoriet og brukt databaseprogrammet FileMaker Pro i forbindelse med arbeid på hovedoppgavene sine. Det er også mulig for andre å låne maskinene våre til å bruke programmer som ellers ikke er tilgjengelige (det samme gjelder også noen av CD-ROM-platene og korporaene).

Mange av dem som tar kontakt er interessert i om vi kan hjelpe dem med tekstsøk av forskjellig karakter (som for eksempel å finne alle forekomster av ord som slutter på '-ene' i en tekst). Til dette har vi et velegnede programmer som Conc og Monoconc. Resultatene kommer opp med tekst både før og etter slik at man får med konteksten, disse resultatene kan så printes ut eller overføres til en ny tekstfil. Man kan søke etter enkeltord, regulære uttrykk eller deler av ord og i tillegg kan man søke etter hyppigheten av ord i en eller flere tekster. Det er også mulig å få en fullstendig ordtelling - det vil si hvor mange ganger hvert eneste ord forekommer i en tekst.

Ved et par tilfeller har det vært nødvendig å lage egne programmer for å løse en oppgave, men dette er det også mulig å få assistanse med (innenfor rimelighetens grenser selvsagt). Vi har i den forbindelse liggende en del småprogrammer som teller gjennomsnittlig ordlengde i en tekst, teller antall ord per setning, teller gjennomsnittlig setningslengde og lignende, så hvis det er noe du trenger hjelp til er det bare å ta kontakt med Tekstlaboratoriet, det er gode muligheter for at vi har det du trenger, kan skaffe det eller kan lede deg til de rette personer.

Tore Bjertnes Pedersen


[Neste | Innhold | Tekstlab]


18. desember 1998, AN, <anders.noklestad@ilf.uio.no>