Tekstlab hjemmeside

UiO hjemmeside      

Frekvensordlister


Oslo-korpuset av taggede norske tekster

Vi har følgende frekvensordlister basert på tekstene i Oslo-korpuset av taggede norske tekster:

Søkeside for frekvenser fra bokmål og nynorsk (Oslo-korpuset) samt Oslo-delen av NoTa (Norsk Talespråkskorpus)

Referer til frekvensordlistene slik:
Norsk:
Frekvensordlister for norsk talespråk og skriftspråk. Tekstlaboratoriet, ILN, Universitetet i Oslo. http://www.tekstlab.uio.no/frekvensordlister/
Engelsk: Frequency lists for Norwegian spoken and written language. The Text Laboratory, ILN, University of Oslo.http://www.tekstlab.uio.no/frekvensordlister/

Bokmål


Andre frekvensordlister


[Oslo-korpuset av taggede norske tekster][Tekstlaboratoriets hjemmeside]

Oppdatert 13. mars 2001 av AN. Kontakt oss.