KURS LILLEHAMMER 23. OKTOBER 2009

Innledning (pdf)  (powepoint)

Ordklasser (pdf) (powepoint)

Setningsledd (pdf) (word)

 

NYE PRESENTASJONER

Presentasjon av GREI og VISL mm

Ordklasser

Setningsledd

 

GAMLE PRESENTASJONER

Presentasjon av GREI og VISL

Ordklasser

Setningsledd

Undersøkelsen samt forslag til undervisningsopplegg

Grammatiske termer til bruk i skoleverket - Tilråding fra Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet

Karl-Eirik Kvals presentasjon for lærere på Fagerborg vgs

Hva er grammatikk - Synspunkter fra nyere forskning

Grammatikk-hjelpekart fra studentene Hildegunn Holmbakken og Eva Lisa Ørvik ved Høyskolen i Vestfold