Tekstlab hjemmeside

 

Tekstlaboratoriets CD-ROMer

Generell informasjon

Tekstlaboratoriet har en mengde forskjellige CD-ROMer inneholdende språkdata av forskjellig art. Vi var medlem av Linguistic Data Consortium (LDC), som gir ut mange CD-ROMer hvert år - som regel med språkdata fra de store verdensspråkene. Her finnes både tekst- og talespråkskorpora på flere språk. Disse CD-ROMene er både Mac- og PC-kompatible, men filene trenger videre prosessering før de kan brukes. Dette kan vi være behjelpelige med. I tillegg har vi et par CD-ROMer fra the Packard Humanities Institute (PHI) for PC. Disse inneholder gammelgreske og latinske språkdata. Dessuten har vi en CD-ROM fra October Forlag med Dag Solstads samlede verker fra årene 1965 til 1995 og Aschehoug og Gyldendal multimedialeksikon (for PC), samt en utgivelse fra Universitetet i Zürich (for Mac) med en hypertekstveileder i lingvistikk (engelsk) og historie (om Karl den store - tysk).

Ta kontakt med Tekstlaboratoriet hvis du er interessert i å benytte deg av dette tilbudet. Mer inngående informasjon om hver enkelt CD finnes nedenfor samt under beskrivelsen av det tilbud vi har for hvert språk. Legg merke til at noen av CDene fra LDC inneholder data fra flere språk, og derfor er beskrevet under siden for flerspråklige korpora.


 

Liste over CD-ROMer:


 

Dag Solstad, en dannet mann fra Norge. Samlede verker 1965 - 1995

Denne CD-ROMen fra Oktober Forlag inneholder Dag Solstads samlede verker, en biografi, lydfiler, der forfatteren leser utdrag av sine egne tekster, og et søkeverktøy som gjør det mulig å søke på enkeltord i teksten.

Innhold:

[Opp]

Fra The Packard Humanities Institute

Vi har (foreløpig) to CDer fra PHI, PHI #5.3 og PHI #7, som blant annet inneholder gammelgreske og latinske tekster. Disse tekstene er beta-kodete og må derfor leses ved hjelp av et program som heter View & Find (se her) som finnes på i nettet.

 

Innhold PHI #5.3:

(1)Latinske tekster:
Denne CDen inneholder en rekke latinske tekster av forskjellig opphav, blant annet Milton's Paradise Lost og Defensionem Regiam (Latin Works).

(2)Bibelversjoner:

[Opp]

 

Innhold PHI #7:

Denne CDen inneholder for det meste greske tekster, men det er også noen latinske og hebraiske tekster, og de er samlet fra forskjellige steder rundt om i verden. Innholdet er delt opp i to hovedgrupper:
(1)Inscriptions (Cornell, Ohio State, et al.)
(2)Papyri (Duke, University of Michigan)

[Opp]


 

Aschehoug og Gyldendals multimedialeksikon

Dette er et multimedialeksikon fra 1997 som i tilegg til artikler inneholder både lyder, filmer, animasjoner og atlas.

Innhold:

[Opp]


Fra Universität Zürich

Innholdet på denne CD-en fra 1993 er todelt. Universitetet i Zürich har utviklet en prototype på et hypertekstbasert forfatterverktøy med det målet at lærere skal kunne lage komplekse hypertekster innenfor deres eget kunnskapsdomene. Ved hjelp av dette verktøyet har det blitt laget to hypermedia læremiljøer: HyperLinguistics (på engelsk) og Karl der Große (på tysk), basert på henholdsvis engelsk lingvistikk og middelalderhistorie. CD-ROMen inneholder, i tillegg til "read-only" studentversjoner, forfatterversjoner som kan tilpasses og utvides for ens eget formål, og en utarbeidet struktur som gjør det mulig å eksperimentere med hypertektser innen sitt kunnskapsdomene.

[Opp]