Tekstlab hjemmeside

Tekstlaboratoriets tsjekkiske tekster

Navn Type Eget søkegrensesnitt Ant. ord Medium Annet
Lidove noviny, Literarni noviny I (1991) AV Nei 726.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Lidove noviny, Literarni noviny II (1991) AV Nei 4.000.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Voice of America (VOA) Czech Broadcast News Audio TA Nei 30 timer CD-ROM nyhetsmeldinger
Prague Dependency Treebank 1.0 BL Nei - CD-ROM Taggede og utaggede tekster; NLP-verktøy