Antall brukere av Oslo-korpuset av taggede norske tekster pr. : 399

Brukerne er fra følgende 23 land:


Oppdatert av AN.