Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

 

Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) - B-serien

 

Tekstlaboratoriet fikk i 2013 tilgang på lydfilene til B-serien i Talemålsundersøkelsen i Oslo. Filene vil etter hvert bli transkribert og lagt inn i TAUS-korpuset. Inntil videre er det mulig å lytte til opptakene nedenfor.

Takk til Olaug Rekdal som har gitt oss informantopplysninger og flere håndskrevne transkripsjoner.

 

Hør opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO