For å søke om tilgang til Ruija-korpuset, vennligst kopier skjemaet nedenfor, fyll det ut og send det til p.m.j.lane@iln.uio.no. Vi trenger også en kort beskrivelse av prosjektet og om materialet skal brukes til et MA- eller ph.d-prosjekt. Hvis det sistnevnte er tilfelle, ber vi om at navn og institusjonstilhørighet for veileder oppgis. Hvis søknaden innvilges, vil du få beskjed om det på e-post.


Navn:

Institusjonstilhørighet (universitet eller høyskole):

Adresse:

E-post (jobb):

1. Jeg lover å bruke Ruija-korpuset utelukkende for akademiske, ikke-kommersielle formål.
2. Jeg lover å ikke distribuere materiale, men kun bruke det i egen forskning.
3. Jeg lover å la passordet mitt være strengt personlig, og vil ikke distribuere det videre til noen person eller institusjon.
4. Jeg vil alltid referere skikkelig til korpuset med navn og internettadresse i alt jeg skriver hvor korpuset er brukt, både når det gjelder publiserte og upubliserte tekster.

Målet for prosjektet: