Tekstlabens nyhetsbulletin


Dette nummeret av Tekstlabens nyhetsbulletin er årets første og (selvsagt) eneste. At vi ikke har kunnet utgi flere utgaver, har sin grunn i at den ene av de to fast ansatte har vært i permisjon siden mai, og den andre helt siden mars (se lenger bak, under Nytt om navn på Tekstlaben, så får dere se hvorfor!).

Vi er glade for at vi denne gangen har flere bidragsytere. Intervjuet denne gang er gjort av Arne Martinus Lindstad, som foruten å være timeansatt hos oss, også er hovedfagsstudent i lingvistikk. Han var den selvskrevne intervjuer når intervjuobjektene var to flotte franskstudiner. De har forøvrig brukt datateknologi på en måte som mange kan lære av.

Tekstlabens store forsknings- og utviklingsprosjekt, Taggerprosjektet, nærmer seg mål, og vi presenterer det her. Vi er ganske stolte over resultatet, og er sikre på at forskere som er interessert i norsk språk vil få bedre forskningsgrunnlag enn før når taggeren endelig kommer i utstrakt bruk, en gang i 1999. Les forøvrig også programmerer Schiøths bidrag, hans arbeid vil gjøre de taggede tekstene lett tilgjengelige for de fleste. Vi har også med en presentasjon av vår bosniske gjesteforsker Nedzad Lekos arbeid, i forbindelse med bosniskkorpuset vi har utviklet i samarbeid med IØO.

Vi bringer også en rapport fra den aller første konferanse noensinne om språkteknologi for norsk, som ble holdt nå i høst. Dessuten har vi med en anmeldelse av den nye versjonen av nynorskoversetteren Nyno for Windows.

Som vanlig håper vi bulletinen vil gi et lite innblikk i hva Tekstlaboratoriet gjør og kan assistere med, samt at den kanskje kan inspirere til forskning på en annen måte. Les gjerne sivilarbeider Pedersens bidrag, Kort om Tekstlaboratoriet og våre web-sider!

Vi ønsker alle lesere og brukere riktig GOD JUL og GODT NYTTÅR!

Janne Bondi Johannessen, leder, Tekstlaboratoriet


[Neste | Innhold | Tekstlab]


15. desember 1998, AN, <anders.noklestad@ilf.uio.no>