Tekstlab hjemmeside

 

Tekstlaboratoriets nederlandske tekster

 

Navn Type Eget søkegrensesnitt Ant. ord Medium Annet
Universiteitskrant (1990-1992) AV Nei 600.000 Nettverk Stud.avis ved Univ. i Groningen, fra European Corpus Initiative
Diverse (INL-korpus) BL Nei 5,2 mill. Nettverk Nyheter og sakprosa, fra European Corpus Initiative
Diverse (INL-korpus) SA Nei 128.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Utlysningstekst for ESPRIT SA Nei 25.000 Nettverk Parallellkorpus, fra European Corpus Initiative
CELEX Lexical Database GR Nei 381.292 CD-ROM Flerspråklig, finnes også for engelsk og tysk