Tekstlab hjemmeside

Norske tekster og noen verktøy

Følg lenkene nedenfor for å se vårt tilbud på de respektive områdene.

Bokmålstekster  
Nynorsktekster  

 


[Tilbake]

Bokmålstekster

 

Navn Type Eget søkegrensesnitt Ant. ord Medium Annet
Oslo-korpuset av taggede norske tekster BL Ja 18,5 mill. Web Inneholder de fleste av Tekstlabens norsktekster
Norske aviser og magasiner 1993-1997 AV Nei 9,9 mill. Nettverk  
Norske lover og forskrifter SA Nei 3,5 mill. Nettverk Fra perioden 1981-90, inneh. også nynorsk
Norges Offentlige Utredninger (NOU) SA Nei 3,9 mill. Nettverk Fra ODIN, perioden 1994-1995
Ibsens samlede verker SK Nei 800.000 Nettverk Fra Norsk tekstarkiv
Diverse skjønnlitteratur SK Nei 1,5 mill. Nettverk Fra Norsk tekstarkiv
Barne- og ungdomslitteratur SK Nei 100.000 Nettverk Fra Norsk tekstarkiv og ENPC
Diverse sakprosatekster SA Nei 165.000 Nettverk Fra Norsk tekstarkiv
EØS-avtalen SA Nei 218.000 Nettverk Finnes også på engelsk, tilgjengelig for alle på HF
Skjønnlitteratur 1972-1992 SK Nei 336.500 Nettverk Fra ENPC
Diverse sakprosatekster SA Nei 178.000 Nettverk Fra ENPC
Ibsen-stykker SK Nei 109.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Romaner fra 1930-tallet SK Nei 394.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Romaner fra 1950-tallet SK Nei 498.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Romaner fra 1970-tallet SK Nei 639.000 Nettverk Fra European Corpus Initiative
Dag Solstad, en dannet mann fra Norge SK Nei 1,5 mill. CD-ROM Fra Oktober forlag, samlede verker 1965 -1995

 


[Toppen av sida | Tilbake]

Norske aviser og magasiner 1993-1997

Disse tekstene er samlet inn av Tekstlaboratoriet, med unntak av tekstene fra Bergens Tidende, som kommer fra HIT-senteret i Bergen.

 

Avis/magasin Periode Ant. ord Filnavn
Adresseavisen 1.-19. nov. 1996 726.500 Adresseavisen
Aftenposten 1 mars 1993/jan. 1994 385.000 aften_eldre.txt
Aftenposten 2 4.-17. nov. 1996 789.500 Aftenposten
Bondebladet jan.-feb. 1995 222.000 Bondebladet
Bergens Tidende 1994-1997 4.988.000 Bergens Tidende (filmappe)
Dagbladet enkeltartikler, uke 45-47 1996 8.000 Dagbladet
Det Nye nr. 8-12 1996 214.000 Det Nye
Familien nr. 19-24 1996 326.500 Familien
Henne nr. 7-10 1996 131.000 Henne
Hjemme-PC enkeltartikler 8.700 HjemmePC
Kvinner & Klær nr. 2-9 1997 59.500 Kvinner og Klær
Motor nr. 6-11 1996 56.700 Motor (filmappe)
Stavanger Aftenblad 1.-15. nov. 1996 695.000 Stavanger Aftenblad (filmappe)
Teknisk Ukeblad nr. 38 1996 - 2 1997 355.000 Teknisk Ukeblad
Universitas enkeltartikler vår 1996 5.000 Universitas
Verdens Gang 1.-14. nov. 1996 507.000 Vg
Vårt Land 2 uker, høst 1996 461.500 Vårt Land (filmappe)

 


Norske lover og forskrifter 1981 - 1990

Dette er en stor samling med tekstene til alle norske lover og forskrifter utferdiget i perioden 1981 - 1990. Disse tekstene er tilgjengelige for alle på HF. NB! Legg merke til at materialet inneholder tekster på både bokmål og nynorsk.

Det finnes en fil for hvert år. Disse filene er på formen 19XXhel.txt, der "XX" angir de to siste sifferne i året tekstene er hentet fra.

Videre er den samlede mengden lover og forskrifter for et år delt opp i mindre filer på størrelse med en stor roman (og dermed mer håndterlig for enkelte programmer). Disse delfilene er gitt navn slik: 19XX-nnn.txt, der "XX" igjen angir de to siste sifferne i årstallet, mens "nnn" står for nummeret på den aktuelle filen.

I tillegg til disse finnes frekvensordlister for hvert av årene i filene: 19XX.frk

 


Norges Offentlige Utredninger (NOU)

Fra ODIN (Offentlig Dokumentasjon og Informasjon i Norge) har vi kopiert 44 norske offentlige utredninger fra 1994 og 1995. Disse tekstene er tilgjengelige for alle på HF.

Det er feil i noe av NOU-materialet; avsnitt er kuttet, tabeller er fjernet, likeså bilder, men det er markert hvor de er tatt ut. Noen av utredningene inneholder avsnitt på andre språk, og disse er også fjernet. Den fulle utredningsteksten for disse ligger på en fil hvor f ('f' for 'full') er lagt til filnavnet. Tekstmengden pr. fil varierer fra omlag 25.000 til 330.000 ord.

 

Nummer Navn Filnavn
1994-1 Streikerett for politiet og lensmannsetaten 1994-1.txt
1994-2 Fra arbeid til pensjon 1994-2.txt
1994-3 Ungdom, lønn og arbeidsledighet 1994-3.txt
1994-4 Kontrollen med "de hemmelige tjenester" 1994-4.txt
1994-5 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1994 1994-5.txt
1994-6 Private pensjonsordninger 1994-6.txt
1994-8 Kompetanseutvikling i arbeidet for psykisk utviklingshemmede 1994-8.txt
1994-9 Om sikkerhet og forhold som har betydning for norsk hurtigbåtnæring 1994-9.txt
1994-10 Lov om havbeite 1994-10.txt
1994-11 Beredskap i dagspressen 1994-11.txt
1994-12 Lov om vassdrag og grunnvann 1994-12.txt
1994-13 Passlov 1994-13.txt
1994-14 Etter inntektsoppgjøret 1994 1994-14.txt
1994-15 Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og reform 1994 1994-15.txt
1994-16 Den grønne grein på kunnskapens tre 1994-16.txt
1994-17 Til informasjonens pris 1994-17.txt
1994-18 Velferd i Forsvaret 1994-18.txt
1994-19 Finansavtaler og finansoppdrag 1994-19.txt
1994-20 Personskadeerstatning 1994-20.txt
1994-21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv 1994-21.txt
1994-22 Bruk av celler og vev fra aborterte fostre 1994-22.txt
1994-23 Berging 1994-23.txt
1995-1 Investeringsforetak 1995-1.txt
1995-2 Forslag til endringer i markedsføringsloven 1995-2.txt
1995-3 Mangfold i media 1995-3.txt
1995-4 Virkemidler i miljøpolitikken 1995-4.txt
1995-5 Norsk sør-politikk for en verden i endring 1995-5.txt
1995-6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge 1995-6.txt
1995-7 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1995 1995-7.txt
1995-8 Kringkastingssendinger i kabelnett 1995-8.txt
1995-9 Identitet og dialog 1995-9.txt
1995-10 Reformer innen injurielovgivningen 1995-10.txt
1995-11 Statsbankene under endrede rammevilkår 1995-11.txt
1995-12 Opplæring i et flerkulturelt Norge 1995-12.txt
1995-13 Kostnader ved skolestart for seksåringer 1995-13.txt
1995-14 Fylkeskommunale langtidsinstitusjoner 1995-14.txt
1995-15 Et apparat for likestilling 1995-15.txt
1995-16 Fra sparing til egenkapital 1995-16.txt
1995-17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet 1995-17.txt
1995-18 Ny lovgivning om opplæring 1995-18.txt
1995-19 Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner 1995-19.txt
1995-20 Elektromagnetiske felt og helse 1995-20.txt
1995-21 Organisering av forbrukerapparatet 1995-21.txt
1995-22 Etter inntektsoppgjørene 1995 1995-22.txt

 


Ibsens samlede verker - 100-års-utgaven

Ibsen-tekstene finnes i ren tekstversjon og i en versjon som har blitt ordklassemerket ("tagget") av Harald Nordeng. Tekstene kommer fra Norsk tekstarkiv i Bergen.

 

Forfatter Tittel Filnavn Tagget versjon
Henrik Ibsen John Gabriel Borkman borkman.txt borkman.mrk
Henrik Ibsen Brand brand.txt brand.mrk
Henrik Ibsen Catilina catilina.txt catilina.mrk
Henrik Ibsen De unges forbund de-unges.txt de-unges.mrk
Henrik Ibsen Et dukkehjem dukkehj.txt dukkehj.mrk
Henrik Ibsen Lille Eyolf eyolf.txt eyolf.mrk
Henrik Ibsen En folkefiende folkefi.txt folkefi.mrk
Henrik Ibsen Fruen fra havet fruen.txt fruen.mrk
Henrik Ibsen Hedda Gabler gabler.txt gabler.mrk
Henrik Ibsen Gengangere gengang.txt gengang.mrk
Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland helgelan.txt helgelan.mrk
Henrik Ibsen Fru Inger til Østeraad inger.txt inger.mrk
Henrik Ibsen Kejser Julian k-julian.txt k-julian.mrk
Henrik Ibsen Kejser og galilæer kej-gali.txt kej-gali.mrk
Henrik Ibsen Kjærlighedens komedie kj-kome.txt kj-kome.mrk
Henrik Ibsen Kjæmpehøien kjempeh.txt kjempeh.mrk
Henrik Ibsen Kongs-emnerne kongs-em.txt kongs-em.mrk
Henrik Ibsen Olaf Liljekrans liljekr.txt liljekr.mrk
Henrik Ibsen Når vi døde vågner naar.txt naar.mrk
Henrik Ibsen Peer Gynt peer.txt peer.mrk
Henrik Ibsen Rosmersholm rosmers.txt rosmers.mrk
Henrik Ibsen Samfundets støtter sam-stot.txt sam-stot.mrk
Henrik Ibsen Gildet på Solhaug solhaug.txt solhaug.mrk
Henrik Ibsen Bygmester Solness solness.txt solness.mrk
Henrik Ibsen Sancthansnatten st-hans.txt st-hans.mrk
Henrik Ibsen Vildanden vildand.txt vildand.mrk
Henrik Ibsen Blandede digtninger fra Aarene 1848, 1849 og 1850 digte.txt finnes ikke

 


Skjønnlitteratur fra Norsk tekstarkiv

Disse tekstene består av diverse skjønnlitterære verker i rene tekstversjoner, kun markert for sidetall i originaltekstene. Korpuset overlapper delvis med tekstene fra ECI, men sistnevnte er også merket for avsnitt og setningsgrenser.

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Gunnar Allbjart Flukten til livet De unge 1937 22.000 flukt.txt
Karsten Alnæs Gaia Aschehoug, Oslo 1977 59.000 gaia.txt
Ragnar Arntzen Når alt er nytt Tiden, Oslo 1937 40.500 altnyt.txt
Kjell Askildsen Davids bror Aschehoug, Oslo 1957 31.000 davids.txt
Jan Bjørkelund Ragnarokk Bladkompaniet, Oslo 1977 52.000 ragnarok.txt
Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel Cappelen, Oslo 1957 77.000 under.txt
Ketil Bjørnstad Vinterbyen Aschehoug, Oslo 1977 57.500 vinterby.txt
Johan Borgen Barnesinn Gyldendal, Oslo 1937 22.000 barnes.txt
Emil Boyson Vandring mot havet Gyldendal, Oslo 1937 35.500 vandr.txt
Gerd Brantenberg Egalias døtre Pax, Oslo 1977 87.500 egalias.txt
Jacob Brinchmann Mannen som kom tilbake Aschehoug, Oslo 1937 46.500 mannen.txt
Audun Briseid Kjedereaksjoner Gyldendal, Oslo 1977 75.000 kjeder.txt
Lars Saabye Christensen Amatøren Cappelen, Oslo 1977 36.500 amatoren.txt
Solveig Christov Demningen Gyldendal, Oslo 1957 42.000 demning.txt
Harald Stene Dehlin Men skyggen følger efter Lutherstiftelsen, Oslo 1937 40.000 skygge.txt
Anne Karin Elstad Magret Aschehoug, Oslo 1977 70.500 magret.txt
Andreas Eriksen Promenade Tiden, Oslo 1937 42.000 promen.txt
Kåre Fasting Det gode kjøbmannskap Gyldendal, Oslo 1937 51.000 kjoeb.txt
Sverre Fredheim Som to blåklokker, sa hun Cappelen, Oslo 1977 23.000 blaaklok.txt
Hans Geelmuyden Periferi og centrum Aschehoug, Oslo 1937 40.000 perife.txt
Nordahl Grieg Spansk sommer Gyldendal, Oslo 1937 21.500 spansk.txt
Ella Griffiths Lenket til kjærligheten Fredhøis, Oslo 1957 46.000 lenket.txt
Inger Heiberg Hjemløs Aschehoug, Oslo 1957 53.500 hjemloes.txt
Axel Jensen Ikaros Cappelen, Oslo 1957 54.000 ikaros.txt
Jan H. Jensen Døden er stamgjest Bladkompaniet, Oslo 1977 29.500 gribb.txt
Georg Johannesen Høst i mars Gyldendal, Oslo 1957 38.000 hoest.txt
Børre Karterudseter Sannheten? Ja og nei! Aschehough, Oslo 1977 47.500 sannhet.txt
Jonas Lie Familien på Gilje ? [1903] 53.500 gilje.txt
Ragnhild Magerøy Gunhild Cappelen, Oslo 1957 101.500 gunhild.txt
Thor G. Norås Gud bedes gå kjøkkenveien ? ? 39.500 noraas91.txt
Alf Prøysen Trost i taklampa Tiden, Oslo 1950 69.000 pr-trost.txt
Terje Stigen Frode Budbæreren Gyldendal, Oslo 1957 71.000 frode.txt
Bernt Vestre Sporet av en sti Aschehoug, Oslo 1957 53.500 sporet.txt

 


Barne- og ungdomslitteratur

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn Annet
F.W. Dixon Hardy-guttene og den mystiske karavanen Forlagshuset, Oslo 1976 35.000 hardy.txt Norsk tekstarkiv
Dick Laan Knøtt og Ole Lukkøye Gyldendal, Oslo 1963 24.000 knott-ol.txt Norsk tekstarkiv, overs. Liv Malling
Dick Laan Knøtt som perledykker Gyldendal, Oslo 1964 20.500 knott-pe.txt Norsk tekstarkiv, overs. Liv Malling
A.A. Milne Ole Brumm Gyldendal, Oslo 1974 20.000 ole-brum.txt Norsk tekstarkiv, overs. Torbjørn Egner
Stig Holmås Tordensønnen Gyldendal, Oslo 1985 15.400 sh1.txt Engelsk-norsk parallellkorpus
Mette Newth Bortførelsen Tiden, Oslo 1987 11.200 mn1.txt Engelsk-norsk parallellkorpus

 


Sakprosatekster fra Norsk tekstarkiv

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Carl Jacob Arnholm Avtalerett Tanum, Oslo 1969 97.000 avtal.txt
Sigurd Skirbekk Den samfunnsvitenskapelige tenkemåte Gyldendal, Oslo 1971 68.000 skirb.txt

 


Skjønnlitteratur fra Engelsk-norsk parallellkorpus

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Kjell Askildsen En plutselig frigjørende tanke Oktober, Oslo 1987 14.700 ka1.txt
Toril Brekke Jakarandablomsten Oktober, Oslo 1985 12.600 tb1.txt
Finn Carling Under aftenhimmelen Gyldendal, Oslo 1985 14.300 fc1.txt
Lars Saabye Christensen Herman Cappelen, Oslo 1982 15.600 lsc1.txt
Lars Saabye Christensen Jokeren Cappelen, Oslo 1985 13.700 lsc2.txt
Faldbakken, Knut Adams dagbok Gyldendal, Oslo 1978 12.600 kf1.txt
Knut Faldbakken Insektsommer Gyldendal, Oslo 1977 12.400 kf2.txt
Ella Griffiths Mord på side 3 Aschehoug, Oslo 1982 13.500 eg1.txt
Ella Griffiths Vannenken Grøndahl, Oslo 1977 13.600 eg2.txt
Erik Fosnes Hansen Salme ved reisens slutt Cappelen, Oslo 1990 7.300 efh1.txt
Ebba Haslund Det hendte ingenting Aschehoug, Oslo 1991 13.100 eha1.txt
Torill Thorstad Hauger Røvet av vikinger Gyldendal, Oslo 1976 12.100 tth1.txt
Stig Holmås Tordensønnen Gyldendal, Oslo 1985 15.400 sh1.txt
Kåre Holt Kappløpet Gyldendal, Oslo 1976 13.500 kh1.txt
Sissel Lie Løvens hjerte Gyldendal, Oslo 1988 12.200 sl1.txt
Øystein Lønn Tom Rebers siste retrett Gyldendal, Oslo 1988 15.100 oel1.txt
Cecilie Løveid Sug Gyldendal, Oslo 1979 10.600 cl1.txt
Jon Michelet Orions belte Den norske bokklubben, Oslo 1984 16.600 jm1.txt
Mette Newth Bortførelsen Tiden, Oslo 1987 11.200 mn1.txt
Gunnar Staalesen I mørket er alle ulver grå Gyldendal, Oslo 1983 12.800 gs1.txt
Bjørg Vik En håndfull lengsel Cappelen, Oslo 1979 14.900 bv1.txt
Bjørg Vik Kvinneakvariet Cappelen, Oslo 1972 16.300 bv2.txt
Herbjørg Wassmo Huset med den blinde glassveranda Gyldendal,Oslo 1981 14.000 hw1.txt
Herbjørg Wassmo Dinas bok Gyldendal, Oslo 1992 16.400 hw2.txt
Jan Wiese Kvinnen som kledte seg naken for sin elskede Gyldendal, Oslo 1990 11.700 jw1.txt

 


Sakprosatekster fra Engelsk-norsk parallellkorpus

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Arvid Bryne & Joan Henriksen Norge fra innsiden Cappelen, Oslo 1986 12.300 abjh1.txt
Torbjørn Greipsland Kongen på kirkevei Lunde, Oslo 1986 10.400 tg1.txt
Anders Ole Hauglid Maihaugen - De Sandvigske Samlinger Cappelen, Lillehammer 1989 13.400 aoh1.txt
Pål Espolin Johnson Alt for Norge Cappelen, Oslo 1975 12.900 pej1.txt
Kommunaldepartementet Kommuneloven Lovdata, Oslo 1992 7.400 kl1.txt
Ivar Libæk & Øyvind Stenersen Norges historie - Fra istid til oljealder Grøndahl & Søn, Oslo 1991 13.600 jih1.txt
Geir Lundestad Øst, vest, nord, sør Universitetsforlaget, Oslo 1991 12.558 gl1.txt
Norges forskningsråd Årsmelding 1993 NFR, Oslo 1994 5.115 nfra1.txt
Norges forskningsråd Vedtekter NFR, Oslo 1993 1.207 nfrv1.txt
Kåre Prytz Vestover før Columbus Aschehoug, Oslo 1990 15.900 kp1.txt
Anna Røsstad Leonardo da Vinci - I gåtens form Solum, Oslo 1993 15.000 anr1.txt
Jørn Sandnes (red.) Trondheim - Olavs by i tusen år Tr.heim komm./Strindheim Trykkeri, Tr.heim 1992 12.600 js1.txt
Lucy Smith & Peter Lødrup Barn og foreldre AD Notam Gyldendal, Oslo 1981 14.500 lspl1.txt
Statens informasjonstjeneste Småbarnsforeldres rettigheter Statens informasjonstjeneste, Oslo 1994 8.100 si1.txt
Kjell Thorsen Christian Radich - Det store Amerikatoktet Cappelen, Oslo 1977 13.700 kt1.txt
Bjørn Aarseth Samene igår og i dag Norsk folkemuseum, Oslo 1991 9.400 baa1.txt

 


Ibsen-stykker (European Corpus Initiative)

Dette korpuset består av fire av Ibsens stykker, og overlapper med Ibsen-tekstene fra Norsk tekstarkiv. Tekstene er markert for avsnitt og setningsgrenser.

 

Forfatter Tittel Utg. år Ant. ord Filnavn
Henrik Ibsen Et dukkehjem 1879 25.500 nor01a01.eci
Henrik Ibsen Hedda Gabler 1890 28.500 nor01a02.eci
Henrik Ibsen Gengangere 1881 21.500 nor01a03.eci
Henrik Ibsen Vildanden 1884 33.500 nor01a04.eci

 


Romaner fra 1930-tallet (European Corpus Initiative)

Dette korpuset inneholder ulike romaner skrevet på 1930-tallet. Tekstene er markert for avsnitt og setninger.

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Gunnar Allbjart Flukten til livet De unge 1937 52.000 nor01b05.eci
Ragnar Arntzen Når alt er nytt Tiden, Oslo 1937 44.000 nor01b01.eci
Johan Borgen Barnesinn Gyldendal, Oslo 1937 21.500 nor01b02.eci
Emil Boyson Vandring mot havet Gyldendal, Oslo 1937 31.000 nor01b13.eci
Jacob Brinchmann Mannen som kom tilbake Aschehoug, Oslo 1937 21.000 nor01b08.eci
Harald Stene Dehlin Men skyggen følger etter Lutherstiftelsen, Oslo 1937 40.500 nor01b11.eci
Andreas Eriksen Promenade Tiden, Oslo 1937 44.500 nor01b10.eci
Kåre Fasting Det gode kjøbmannskap Gyldendal, Oslo 1937 76.000 nor01b07.eci
Hans Geelmuyden Periferi og centrum Aschehoug, Oslo 1937 41.000 nor01b09.eci
Nordahl Grieg Spansk sommer Gyldendal, Oslo 1937 22.000 nor01b12.eci

 


Romaner fra 1950-tallet (European Corpus Initiative)

Dette korpuset inneholder ulike romaner skrevet på 1950-tallet. Tekstene er markert for avsnitt og setninger.

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Kjell Askildsen Davids bror Aschehough, Oslo 1957 33.000 nor01c03.eci
Solveig Christov Demningen Gyldendal, Oslo 1957 45.500 nor01c04.eci
Ella Griffiths Lenket til kjærligheten Fredh°is, Oslo 1957 47.000 nor01c12.eci
Inger Heiberg Hjemløs Aschehoug, Oslo 1957 52.500 nor01c09.eci
Axel Jensen Ikaros Cappelen, Oslo 1957 59.500 nor01c11.eci
Georg Johannesen Høst i mars Gyldendal, Oslo 1957 42.500 nor01c10.eci
Ragnhild Magerøy Gunhild Cappelen, Oslo 1957 54.500 nor01c06.eci
Terje Stigen Frode Budbæreren Gyldendal, Oslo 1957 106.000 nor01c05.eci
Bernt Vestre Sporet av en sti Aschehoug, Oslo 1957 58.000 nor01c13.eci

 


Romaner fra 1970-tallet (European Corpus Initiative)

Dette korpuset inneholder fra ulike romaner skrevet på 1970-tallet. Tekstene er markert for avsnitt og setninger.

 

Forfatter Tittel Utgiver År Ant. ord Filnavn
Karsten Alnæs Gaia Aschehoug, Oslo 1977 62.500 nor01d05.eci
Jan Bjørklund Ragnarokk Bladkompaniet, Oslo 1979 55.500 nor01d10.eci
Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel Cappelen, Oslo 1975 81.000 nor01d12.eci
Ketil Bjørnstad Vinterbyen Aschehoug, Oslo 1977 58.000 nor01d13.eci
Gerd Brantenberg Egalias Døtre Pax, Oslo 1977 92.000 nor01d04.eci
Audun Briseid Kjedereaksjoner Gyldendal, Oslo 1977 71.500 nor01d08.eci
Lars S. Christensen Amatøren Cappelen, Oslo 1977 39.500 nor01d01.eci
Anne Karin Elstad Magret Aschehoug, Oslo 1977 73.000 nor01d09.eci
Sverre Fredheim Som to blåklokker, sa hun Cappelen, Oslo 1977 25.000 nor01d02.eci
Jan H. Jensen Døden er stamgjest Bladkompaniet, Oslo 1977 30.000 nor01d06.eci
Børre Karterudseter Sannheten? Ja og nei! Aschehoug, Oslo 1977 51.000 nor01d11.eci

 


Dag Solstad, en dannet mann fra Norge, samlede verker 1965 - 1995

Dette er en CD-ROM-plate som inneholder alt av Dag Solstad fra debuten i 1965 fram til 1995. Alle hans tekster finnes her, sammen med omtaler av og kommentarer til dem. I tillegg inneholder CD-en lydfiler der Solstad leser egne tekster. Ta kontakt med Tekstlaboratoriet hvis du er interessert i å bruke tekstene.

 

Innholdsfortegnelse
Tekster: Spiraler Svingstol
  Georg: Sit du godt? Irr! Grønt!
  Arild Asnes, 1970 25. septemberplassen
  Kamerat Stalin, eller familien Nordby Tilbake til Pelle Erobreren (artikler og intervjuer)
  Svik. Førkrigsår Krig. 1940
  Brød og våpen Artikler om litteratur 1966 - 1981
  Gymnaslærer Pedersen VM i fotball 1982
  Sleng på byen Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige
  VM i fotball 1986 Roman 1987
  Medaljens forside VM i fotball 1990
  Ellevte roman, bok atten 14 artikler på 12 år
  Genanse og verdighet VM i fotball 1994
 
Dag Solstad leser egne tekster: Utdrag fra:
  Svingstol Brød og våpen
  Gymnaslærer Pedersen Roman 1987
  Ellevte roman, bok atten Genanse og verdighet

 


[Toppen av sida | Tilbake]

Dei nynorske tekstane til Tekstlaboratoriet

Under finn du eit oversyn over dei nynorske tekstane til Tekstlaboratoriet. Klikk på namnet på det aktuelle korpuset for fleire detaljar.

 

Namn Type Eige søkjegrensesnitt Ant. ord Medium Anna
Oslo-korpuset av tagga norske tekstar BL Ja 3,8 mill. Web Inneheld mykje av Tekstlabens moderne nynorsktekstar
Eldre skjønnlitteratur SK Nei 2,1 mill. Nettverk Frå Dokumentasjonsprosjektet
Nyare skjønnlitteratur SK Nei 2,1 mill. Nettverk Frå Norsk tekstarkiv
Norske aviser AV Nei 1,0 mill. Nettverk Frå 1980- og 1990-talet
Norske lovar og forskrifter SA Nei 3,5 mill. Nettverk Frå perioden 1981-1990, inneh. òg bokmål
Diverse Skjønnlitteratur SK Nei 565.000 Nettverk Frå European Corpus Initiative
Syn & Segn SA Nei 175.000 Nettverk Frå Dokumentasjonsprosjektet
Norsk frekvensordbok OB Nei 80.000 Nettverk Frå Norsk tekstarkiv
Moderne skjønnlitteratur SK Nei 28.000 Nettverk Frå Engelsk-norsk parallellkorpus
Norges Offentlige Utredninger SA Nei 6.600 Nettverk Berre små utdrag

 


[Toppen av sida | Tilbake]

Eldre skjønnlitteratur

Alle tekstane kjem fra Dokumentasjonsprosjektet (DokPro). Tekstene er i dei aller fleste tilfelle tagga og korrekturlesne.

Filnamna i oversikten under følger koden for kjeldetilvising i Norsk Ordbok (Det Norske Samlaget 1994). Enda om koden for eit verk ikkje er å finne i Norsk Ordbok, er dei same forkortingskonvensjonane konsekvent brukte. Formatet er altså byrjinga av etternamnet med stor bokstav først (ikkje for PC-filene), deretter punktum og så første bokstav i kvar av (hovud)orda i tittelen.

 


Einskilde tekstar

 

Forfattar Tittel Utgjevar År Ant. ord Filnamn Mac/PC
Ivar Aasen Heimsyn Samlaget 1875 27.500 A.H / a.h
Arne Garborg Politik, Blad-Innlegg fraa 1870-Aari til Riksretten Aschehoug 1919 71.700 Ga.P / ga.p
Rasmus Loland Det store nashornet, Kvitebjornen Samlaget 1926 56.800 Lol.B / lol.b
Rasmus Loland Nervesliten Bertrand Jensen 1896 14.600 Lol.N / lol.n
Johannes Skar Gamalt or Sætesdal band I Samlaget 1965 163.300 GOS I / gos.1
Per Sivle Skrifter II: Sogor og stubbar Gyldendalske Boghandel 1910 67.000 Sivle II / sivle.2
A. O. Vinje Schweigaard ? 1919 29.400 Vi.S / vi.s

 


Ivar Aasen: Skrifter i samling. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Kristiania og Kjøbenhavn 1911 - 1912

 

Band Innhald Ant. ord Filnamn Mac/PC
Band I Sjølvbiografi, Dikt, Forteljingar og skildringer, Eventyr og segner 63.300 A. I / a.1
Band II Rødor og spelstykke, Dagbøker og reiseminne, Ymse utgreidingar, Heimsyn 90.000 A. II / a.2
Band III Maalsoga og maalsak, Norsk navnebog, Umsetjingar 114.000 A. III / a.3

 


Arne Garborg: Skriftir i samling. Jubiléumsutgaave. H. Aschehoug & co. (W. Nygaard), Kristiania 1921 - 1922

 

Band Innhald Ant. ord Filnamn Mac/PC
Band I (1) Bondestudentar 79.000 Ga. I (i) / ga.1-1
Band I (2) Mannfolk 61.000 Ga. I (ii) / ga.1-2
Band II Hjaa ho Mor 91.000 Ga. II / ga.2
Band III Trætte Mænd, Uforsonlige 96.000 Ga. III / ga.3
Band IV (1) Den burtkomne Faderen, Heimkomin Son 45.000 Ga. IV (i) / ga.4-1
Band IV (2) Fred, Læraren 105.000 Ga. IV (ii) / ga.4-2
Band V Haugtussa, I Helheim 38.000 Ga. V / ga.5
Band VI (1) Ein fritenkjar, Av laak Ætt, Hemn, Seld til den Vonde, Stordaad, Ungdom 80.000 Ga. VI (i) / ga.6-1
Band VI (2) Sjo, Aarsfesten i Ungdomslage, Doy, Han Lars i Lia, Fjell-Luft, I Heiane, Kvæde 33.000 Ga. VI (ii) / ga.6-2
Band VII (1) For seint ute, Kolbotnbrev 41.000 Ga. VII (i) / ga.7-1
Band VII (2) Knudaheibrev, Ei Finneferd 74.000 Ga. VII (ii) / ga.7-2

 


A. O. Vinje: Skrifter i Samling J.W. Cappelen, Kristiania 1916-1921

 

Band Skrift Ant. ord Filnamn Mac/PC
Band I Bladstykke or Dølen 93.000 Vi.SkrS I / vi-skrs.1
Band II (1) Bladstykke i Dølen II-VIII (S. 1 - 248) 102.000 Vi.SkrS II (i) / vi-skrs.2-1
Band II (2) Bladstykke i Dølen II-VIII (S. 249 - 427) 77.000 Vi.SkrS II (ii) / vi-skrs.2-2
band III (1) Schweigaard (Dølen VIII), Talar 104.000 Vi.SkrS III (i) / vi-skrs.3-1
Band III (2) Bretland og Britarne 75.000 Vi.SkrS III (ii) / vi-skrs.3-2
Band IV Ferdaminni, Fjøllstaven min, Elsk og Giftarmaal 128.000 Vi.SkrS IV / vi-skrs.4
Band V Einskilde dikt, Umsette dikt og vers, Storegut og Staale 118.000 Vi.SkrS V / vi-skrs.5

 


Nyare Skjønnlitteratur

Dette er eit breitt utval av nyare skjønnlitteratur på nynorsk. Tekstane er frå Norsk tekstarkiv ved Universitetet Bergen.

 

Forfattar Tittel Utgjevar År Ant. ord Filnamn Mac/PC
Engvald Bakkan Men han var Aleksander Noregs Boklag 1939 46.500 BakkanMA / bakkanma
Lars Berg Fire søsken går ut Tiden 1937 68.800 BergFS / bergfs
Olav Berkaak - det ædle malm Gyldendal 1956 67.300 BerkaakDAM / berkaak.dam
Svein Erik Brodal Til saman: Meir enn kjærleik Noregs Boklag 1976 23.700 BrodalTMK / brodal.tmk
Olav Duun Medmenneske Norli 1929 58.200 Du.Medm / du.med
Olav Duun Ragnhild Norli 1931 57.300 Du.R / du.r
Olav Duun Siste leveåre Norli 1933 48.700 Du.SL / du.sl
Kjartan Fløgstad Dalen Portland Samlaget 1977 68.200 FlogstadDP / flogstad.dp
Åsmund Forfang Kringsett av fiendar Gyldendal 1976 28.700 Aa.Forf.KF / aa-forf.kf
Knut Gjengedal Slikt hender Noregs Boklag 1936 35.200 Gjeng.SH / gjeng.sh
Ivar Grimstad Den mystiske hola Noregs Boklag 1959 24.500 I.GrimstadDMH / i-grims.dmh
Alfred Hauge Kvinner på Galgebakken Gyldendal 1958 98.200 Hauge.KB / hauge.kb
Johannes Heggland Anna Gyria Gyldendal 1981 78.600 Heggl.BHAG / heggl.bha
Johannes Heggland Born av støv Gyldendal 1982 75.100 Heggl.BHBS / heggl.bhb
Johannes Heggland Kvinnfolkgarden Gyldendal 1955 57.300 Heggl.Kv / heggl.kv
Sigbjørn Heie Eple i måneskinn Noregs Boklag 1977 23.400 HeieEIM / heieeim
Jon Hellesnes Carolus, klovnen Gyldendal 1982 45.000 Helles.CK / helles.ck
Per Hillern Det fagre liv Lunde & Co 1937 58.300 Hiller.DFL / hiller.dfl
Edvard Hoem Melding frå Petrograd Samlaget 1978 80.500 E.HoemGBH I / e-hoemgb.1
Halldor Holsvik Barna på bygdeborga Fonna forlag 1959 28.100 Holsv.BB / holsv.bb
Ragnar Hovland Alltid fleire dagar Samlaget 1979 50.900 Hovl.AFD / hovl.afd
Aslaug Høydal Sevje Gyldendal 1959 38.000 HoydalS / hoydals
Sigurd Kvåle Siglaren Norli 1937 74.500 KvaaleS / kvaales
Ingebjørg Mælandsmo Nittan år Norli 1937 63.200 Mal.NAA / mal.naa
Tor Obrestad Stå på! Roman om en arbeidskonflikt Gyldendal 1976 53.900 Obr.SP / obr.sp
Bjørn Rongen Stille smil Gyldendal 1936 77.800 Rongen.SS / rongen.ss
Rolf Sagen Mørkets gjerninger Gyldendal 1976 45.400 R.SagenMG / r-sagen.mg
Hans Sande Lebensraum Gyldendal 1980 59.700 H.SandeL / h-sande.l
Tormod Skagestad Hild Rogne Gyldendal 1982 141.800 Skag.HR / skag.hr
Øivind Henrik Solheim Stupet Samlaget 1978 50.900 O.H.Solh.S / o-h-solh.s
Egil Sundland Tjuv bankar på Gyldendal 1960 50.100 Sundl.TB / sundl.tb
Aasmund Sveen Svartjord Gyldendal 1937 75.300 Aa.SveenS / aa-sveen.s
Ragnar Ulstein Harpegjengen Samlaget 1961 56.600 UlsteinH / ulsteinh
Tarjei Vesaas Fuglane Gyldendal 1957 55.100 Ves.F / ves.f
Tarjei Vesaas Hjarta høyre sine heimlandstoner Norli 1938 70.200 Ves.HH / ves.hh
Vegard Vigerust Guten som ville kjøpe NRK Gyldendal 1957 54.200 Viger.GKNR / viger.gkn
Ragnvald Vaage Mot stupe Norli 1933 39.400 VaageMS / vaagems

 


Moderne skjønnlitteratur

Dette er to tekstar frå Engelsk-norsk parallellkorpus.

 

Forfattar Tittel Utgiver År Ant. ord Filnamn Mac/PC
Kjartan Fløgstad Dalen Portland Samlaget, Oslo 1978 13.000 FlogstadDP / flogstad.dp
Edvard Hoem Kjærleikens Ferjereiser Samlaget, Oslo 1975 15.100 E.HoemKF / e-hoem.kf

 


Norske aviser frå 1980- og 1990-talet

 

Namn Ant. ord Filnamn Anna
Lokalaviser 452.000 lokavis.win Diverse aviser, perioden 1980-1983
Bergens Tidende 567.000 bergens_tidende Frå HIT-senteret i Bergen, perioden 1994-1997
Bondebladet 5.400 bonde_ny.win Einskilde artiklar frå jan.-feb. 1995

 


Norske lovar og forskrifter 1981 - 1990

Dette er ei stor samling med lovtekster. Ho inneheld alle norske lovar som vart utferdiga i perioden 1981-1990. Alle på HF har tilgjenge til tekstene. NB! Dette materialet inneheld ikkje reine nynorsktekster, men ei blanding av nynorsk og bokmål.

Det finst ei fil for kvart år. Dei er på forma 19XXhel.txt, der "XX" står for dei to siste siffera i årstalet tekstene er henta frå.

Vidare er den samla mengden lovar og forskrifter for eit år delt inn i mindre filer med ein storleik tilsvarande ein stor roman (slik er dei lettare å handsame med enkelte program). Desse filene har namna: 19XX-nnn.txt, der "XX" framleis står for årstalet, imedan "nnn" er nummeret på den aktuelle fila.

I tillegg finst frekvensordlister for kvart av åra i filene: 19XX.frk.

 


Diverse skjønnlitteratur

Desse tekstane frå European Corpus Initiative er markerte for avsnitt og setningsgrenser. Dei overlappar ellers med tekstane frå Norsk tekstarkiv.

 

Forfattar Tittel Utgjevar År Ant. ord Filnamn
Engvald Bakkan Men han var Aleksander Noregs Boklag 1939 46.500 nor01c01.eci
Lars Berg Fire søsken går ut Tiden 1937 68.800 nor01b04.eci
Knut Gjengedal Slikt hender Noregs Boklag 1936 35.200 nor01b06.eci
Johannes Heggland Born av støv Gyldendal 1982 75.100 nor01d03.eci
Per Hillern Det fagre liv Lunde & Co 1937 58.300 nor01b03.eci
Halldor Holsvik Barna på bygdeborga Fonna forlag 1959 28.100 nor01c02.eci
Tormod Skagestad Hild Rogne Gyldendal 1982 141.800 nor01d07.eci
Ragnar Ulstein Harpegjengen Samlaget 1961 56.600 nor01c08.eci
Vegard Vigerust Guten som ville kjøpe NRK Gyldendal 1957 54.200 nor01c07.eci

 


Syn & Segn

Frå Dokumentasjonsprosjektet har vi fire årgangar av Syn & Segn.

 

Tittel Ant. ord Filnamn Mac/PC
Syn & Segn, 1957 88.000 SS1957 / ss1957
Syn & Segn, 1978 45.000 SS1978 / ss1978
Syn & Segn, 1982 20.000 SS1982 / ss1982
Syn & Segn, 1983 22.000 SS1983 / ss1983