Tekstlab hjemmeside

 

Tekstlaboratoriets portugisiske tekster

 

Navn Type Eget søkegrensesnitt Ant. ord Medium Annet
European Language News AV Nei 15 mill. CD-ROM Flerspråklig korpus, kilde: AFP
Portuguese Newswire Text AV Nei xxx mill. CD-ROM Kilde: AFP (mai 1994-des 1998)
Utdrag fra Borba/Ramsey-korpuset BL Nei 675.000 Nettverk Brasiliansk portugisisk, fra European Corpus Initiative
Utlysningstekst for ESPRIT SA Nei 25.000 Nettverk Parallellkorpus, fra European Corpus Initiative
CETEMPúblico Version 1.7 AV Nei 180 mill. CD-ROM