Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

Opptak fra NORMs-workshop i Älvdalen/Dalerna våren 2007

 

 

 

 

Hør opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO