Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

I forbindelse med dialektinnsamlingen til Nordisk dialektkorpus har Tekstlaboratoriet fått tilgang til en del lydfiler med eldre og nyere talemål. Det er opptak av nordmenn i Amerika og opptak av nordmenn fra ulike steder i Norge. Foreløpig har vi ikke midler til å transkribere filene og legge dem inn i Nordisk dialektkorpus, men via denne siden kan man få en oversikt over hva som finnes, og lytte til innholdet.

 

Lydfilene er fritt tilgjengelig for forskning. Benytt brukernavnet og passordet du vanligvis bruker på Tekstlaboratoriets talespråkskorpus, for å lytte til filene. Mangler du brukernavn og passord, kan du registrere deg her.

 

Du kan lytte til følgende lydfiler:

 

Nordmenn i Amerika:

Seip og Selmers voksrull-opptak av norsk-amerikanske informanter fra 1931

Einar Haugens opptak av norskamerikanere i 1935-1948

Arnstein Hjeldes opptak av norskamerikanere fra 1987

Opptak i regi av Joseph Salmons 2009 og Kristin Speth 2012, begge University of Wisconsin

Videoopptak fra Janne Bondi Johannessens og Signe Laakes opptaksreise i Amerika i mars 2010

Videoopptak fra feltarbeid i forbindelse med Workshop i Madison september 2010

Videoopptak fra Janne Bondi Johannessen og Arnstein Hjeldes feltarbeid i Iowa, Wisconsin og Minnesota juni 2011.

Videoopptak fra Janne Bondi Johannessen og Arnstein Hjeldes feltarbeid i Washington, Montana og Nord-Dakota juni 2012

Videoopptak fra feltarbeid i forbindelse med "Third Workshop on Immigrant Languages in America" i september 2012.

Videoopptak fra Janne Bondi Johannessen og Arnstein Hjeldes feltarbeid i Saskatoon, Canada i september 2013.

• Videopptak fra Jørgen Jade Sansteads feltarbeid i Rothsay, Minnesota i januar 2014.

Videoopptak fra feltarbeid i forbindelse med "5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas" i oktober 2014.

Videoopptak fra Janne Bondi Johannessen, Linn Iren Sjånes Rødvand og Eirik Tengesdals feltarbeid i Minnesota og Wisconsin mai og juni 2015

 

Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) - B-serien

Opptak med informanter fra Oslo øst og Oslo vest fra begynnelsen av 1970-tallet

 

Eldre opptak fra Norge

Trysil: Opptak av Karl C. Moen fra 1964 - 1965

Lommedalen: Opptak med 9 lommedøler fra 1962, 1963 og 1974

Høvik: Opptak med postbetjent Thor Westye Eriksen fra 1985

 

Andre lydfiler

Opptak fra Lunde i Telemark ved Jon Anders Halvorsen og Kristian I. Hanto, mai 2013.

Opptak fra Lunde i Telemark ved Jon Anders Halvorsen og Kristian I. Hanto, april 2014.

Opptak fra N'CLAV-workshop på Bornholm i november 2012

Opptak fra NORMS-workshop i april 2010: Retrofleks- og r-bortfallselisitering i Oppdal og Surnadal

Opptak fra NORMs-workshop i Älvdalen/Dalerna våren 2007

Testsetninger for retroflekser med EPG og EMA ved Hanne Gram Simonsen og Inger Moen
(jf Simonsen, H.G., I. Moen og S. Cowen. Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective. Journal of Phonetics. 2008).

 

Målførearkivet ved ILN

Søk i Målførearkivet eller lytt til lydfiler fra Målførearkivet

 

 
     

Norske talespråkskorpus


NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO