Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

I forbindelse med dialektinnsamlingen til Nordisk dialektkorpus har Tekstlaboratoriet fått tilgang til en del lydfiler med eldre og nyere talemål. Det er opptak av nordmenn i Amerika og opptak av nordmenn fra ulike steder i Norge. Foreløpig har vi ikke midler til å transkribere alle filene og legge dem inn i Nordisk dialektkorpus eller Amerika-norsk talespråkskorpus, men via denne siden kan man få en oversikt over hva som finnes, og lytte til innholdet.

 

Lydfilene er fritt tilgjengelig for forskning. Benytt brukernavnet og passordet du vanligvis bruker på Tekstlaboratoriets talespråkskorpus, for å lytte til filene. Mangler du brukernavn og passord, kan du registrere deg her.

 

Du kan lytte til følgende lydfiler:

 

Nordmenn i Amerika:

Se egen oversikt her

 

Talemålsundersøkelsen i Oslo (TAUS) - B-serien

Opptak med informanter fra Oslo øst og Oslo vest fra begynnelsen av 1970-tallet

 

Eldre opptak fra Norge

Trysil: Opptak av Karl C. Moen fra 1964 - 1965

Lommedalen: Opptak med 9 lommedøler fra 1962, 1963 og 1974

Høvik: Opptak med postbetjent Thor Westye Eriksen fra 1985

 

Andre lydfiler

Opptak fra Lunde i Telemark ved Jon Anders Halvorsen og Kristian I. Hanto, mai 2013.

Opptak fra Lunde i Telemark ved Jon Anders Halvorsen og Kristian I. Hanto, april 2014.

Opptak fra N'CLAV-workshop på Bornholm i november 2012

Opptak fra NORMS-workshop i april 2010: Retrofleks- og r-bortfallselisitering i Oppdal og Surnadal

Opptak fra NORMs-workshop i Älvdalen/Dalerna våren 2007

Testsetninger for retroflekser med EPG og EMA ved Hanne Gram Simonsen og Inger Moen
(jf Simonsen, H.G., I. Moen og S. Cowen. Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective. Journal of Phonetics. 2008. Kontakt Hanne Gram Simonsen (h.g.simonsen@iln.uio.no) for å få brukernavn og passord).

 

Målførearkivet ved ILN

Søk i Målførearkivet. Kontakt tekstlab-post@uio.no for å lytte til lydfiler fra Målførearkivet.

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

Norsk i Amerika

 

 

UiO