Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

 

Opptak fra N'CLAV-workshop på Bornholm i november 2012

 

 

Se opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO