Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

Høvik: Opptak med postbetjent Thor Westye Eriksen fra 1985

 

Thor Westye Eriksen (1909 - 1986) var født i Bærum på Høvik verk.
Sønnen hans, Finn H. Eriksen, beskriver språkbakgrunnen hans slik:

" Han arbeidet aldri på Høvik Verk, men arbeidet med serviceyrker som medførte mye kontakt med folk i Oslo og andre steder. Men han var selvsagt påvirket av det særlige språk som oppsto på Høvik Verk med påvirkning av typisk Bærumsspråk ("lommedalsk") og svensk og tysk arbeiderspråk. Han var tredje generasjon bosatt på stedet og bar selvsagt preg av dette.Fordi Høvik Verk  var et nærmest selvdrevet samfunn utviklet dette en særlig dialekt med det lokale blandet opp med det utenlandske som nevnt. Etter at dette miljøet ble "sprengt" på begynnelsen av 1960-tallet, er det nå veldig få som snakker et typisk "verkensspråk" som det også ble omtalt som.  Noen reminisenser eksisterer nok ennå,men de begynner å bli sjeldne."

 

Hør opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO