Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

Lunde i Telemark: Opptak ved Jon Anders Halvorsen og Kristian I. Hanto, mai 2013.

 

 

 

 

Hør opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO