Lydfiler med norske dialekter
 
 

 

 
 

 

Opptak fra NORMS-workshop i april 2010: Retrofleks- og r-bortfallselisitering i Oppdal og Surnadal

 

 

Hør opptakene:

 

 

 

 

 
     
NorDiaSyn

 

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika

 

 

UiO