Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Tekstlaboratoriet inviterer til

Bokslipp

Onsdag 5. mars 2008 kl. 15.00 - 16.30 i Helga Engs hus, aud. 3

PÅMELDING INNEN 4. MARS HER
Arrangementet er gratis.

Program:

15.00: Velkommen ved professor Janne Bondi Johannessen

15.05: Musikalsk innslag ved Rud jazzsekstett

15.10: Forskning og publisering på norsk ved instituttleder, professor
         Hanne Gram Simonsen

15.20: Litt om Oslo-språket ved professor Janne Bondi Johannessen

15.35: Musikalsk innslag ved Vox Humana

15.45: Demonstrasjon av Norsk talespråkskorpus, Oslo-delen
         ved språkingeniør Kristin Hagen

15.50: Forskning og vitenskapelig utstyr ved prorektor, professor          Haakon Breien Benestad

16.00: Musikalsk innslag ved Rud jazzsekstett

Etterpå: Lett servering og mulighet for bokkjøp