Nyhetsbulletin


for Tekstlaboratoriet, HF, UiO


Vår 1997, 5. årgang


Innhold


Velkommen til den første web-utgaven av Tekstlaboratoriets nyhetsbulletin. Ved å klikke på Neste nederst på hver side kan du lese den kronologisk som den foreligger i trykt utgave; samme rekkefølge som i innholdsfortegnelsen over. Ved å klikke på Innhold kommer du tilbake til denne siden, og kan gå til de enkelte artiklene herfra.


Ansvarlig for Nyhetsbulletinen: Janne Bondi Johannessen
Fotografier:                 Hans Munch
Web-utgaven:               Arne Martinus Lindstad

[Neste | Bulletin | Tekstlab | HF]


10 mars 1997, AML, <:arnel@ilf.uio.no>