NorDiaSyn - Prosjektinformasjon
 
 

 

 
 


NorDiaSyn-prosjektet (2009-2013) er finansiert av Norges Forskningsråd (se artikkel om prosjektet på NFRs hjemmesider). Utdrag fra prosjektsøknaden her.


Arbeidet med den norske delen av Nordisk dialektkorpus og database startet allerede i 2006. Arbeidet har fått støtte fra Humanistisk fakultet, UiO, og UiO sentralt, NordForsk, NORMS (NOS H-S).

Norsk Ordbok 2014 har finansiert transkripsjonen av Målførearkivet .

 

Oppstartseminar
Klikk her for å se programmet til oppstartseminaret for NorDiaSyn på MONS i Trondheim 26. november 2009


Følgende personer har hittil vært involvert i NorDiaSyn-prosjektet:
Ledelse: Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen, UiO
Datainnsamling: Marianne Anderson (NTNU), Helene Nordgård Andréassen (UiT), Kristine Bentzen (UiT), Sine Bjordal (UiO), Kristin Melum Eide (NTNU), Piotr Garbacz (UiO), Ingebjørg Før Gjermundsen (UiO), Astrid Grov (UiO), Kristin Hagen (UiO), Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (UiT), Live Håberg (UiO), Ingunn Indrebø Ims (UiO), Margit Ims (UiO), Janne Bondi Johannessen, Åse Mette Johansen (UiT), Marit Julien (LU), Kari Kinn (UiO), Jan Krogstad (NTNU), Ann Helen Lea (UiO), Hege Lind (UiO), Arne Martinus Lindstad (UiO), Björn Lundquist (UiT), Alexander Lykke (UiO), Signe Laake (UiO), Randi Alice Nilsen (NTNU) , Mari Nygård (NTNU), Eirik Olsen (UiO), André Midtskogseter Reite (NTNU), Stig Rognes (UiO), Lena Kildal Skaalbones (NTNU), Karine Stjernholm (UiO), Åshild Søfteland (UiO), Gard F. Vangsnes, Øystein Alexander Vangsnes (UiT), Christine Bjerkan Østbø (UiT) og Tor Anders Åfarli (NTNU).
Transkripsjon og korrektur: Victor Berrjod, Sine Bjordal, Ingebjørg Før Gjermundsen, Astrid Grov, Hilde Cathrine Haug, Live Håberg, Margit Ims, Kari Kinn, Ann Helen Lea, Hege Lind, Eirik Olsen, Stig Rognes, Eirik Tengesdal og Åshild Søfteland, alle fra UiO.
Halvautomatisk oversettelse: Ingebjørg Før Gjermundsen, Kristin Hagen, Alexander Lykke, Signe Laake, Eirik Olsen and Karine Stjernholm, alle UiO.
Digitalisering av lyd og video: Emily de Vibe, Live Håberg, Karine Stjernholm og Andreas Værholm, alle UiO.
Database: Anders Nøklestad og Arne Martinus Lindstad, UiO.
Grensesnitt: Joel Priestley, UiO.

Dialekttransliterator: Lars Nygaard.


Noen publikasjoner fra NorDiaSyn-prosjektet


Garbacz, P. 2011. Sambandet mellan morfologi och syntax i de nordiska dialekterna. I: Studier i dialektologi och språksociologi. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utgiven av: Elmevik, Lennart, Edlund, Lars-Erik & Reinhammar, Maj 2011. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116.

 

Garbacz, P. 2010. Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. Doctoral dissertation. Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University.

 

Johannessen, Janne Bondi. 2011. Introduction. Oslo Studies in Language (OSLa) 2011 ;Volum 3.(2)

 

Johannessen, Janne Bondi. 2011. The Nordic Dialect Corpus - a joint research infrastructure. Oslo Studies in Language (OSLa) ;Volum 3.(2) s. 45-62

 

Johannessen, Janne Bondi. 2010. Workshop on Advanced Corpus Solutions. I: Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Sendai: Waseda University ISBN 978-4-905166-00-9. s. 717-720

 

Johannessen, Janne Bondi. 2009. A Corpus of Spoken Faroese. Nordlyd, s. 25-35. Volum 36. ISSN, 1503-8599.

 

Johannessen, Janne Bondi & Piotr Garbacz. 2011. Fältarbete med Nordic Dialect Corpus. I: Studier i dialektologi och språksociologi. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utgiven av: Elmevik, Lennart, Edlund, Lars-Erik & Reinhammar, Maj 2011. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116

 

Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel. 2010. Enhancing Language Resources with Maps. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). European Language Resources Association (ELRA) . In Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios; Rosner, Mike; Tapias, Daniel. (red.). s. 1081-1088. ISBN 2-9517408-6-7. Paris.

 

Johannessen, Janne Bondi; Priestley, Joel; Nøklestad, Anders. 2010. A MultilingualSpeech Resource: The Nordic Dialect Corpus. I: Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Sendai: Waseda University ISBN 978-4-905166-00-9. s. 749-758


Johannessen, Janne Bondi, Joel Priestley, Kristin Hagen, Tor Anders Åfarli, and Øystein Alexander Vangsnes. 2009. "The Nordic Dialect Corpus - an Advanced Research Tool". In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.):
Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series Volume 4.

Johannessen, Janne Bondi; Nygaard, Lars; Priestley, Joel; Nøklestad, Anders. 2008."Glossa: a Multilingual, Multimodal, Configurable User Interface". In: Proceedings of the Sixth International Language Resources and Evaluation (LREC'08). Paris: European Language Resources Association (ELRA)

 

Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander; Laake, Signe; Lindstad, Arne Martinus; Åfarli, Tor Anders. 2010. The Nordic dialect corpus and database: methodological challenges in collecting data. Proceedings of Methods XIII Papers from the Thirteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2008. Peter Lang Publishing Group Heselwood, Barry; Upton, Clive (eds.) ISBN 978-3-631-61240-8., Frankfurt am Main.

 

Johannessen, Janne Bondi , Øystein Alexander Vangsnes, Signe Laake, Arne Martinus Lindstad, and Tor Anders Åfarli. 2009. "The Nordic Dialect Corpus and Database: Methodological challenges in collecting data". To appear in: Methods XIII Proceedings. University of Bamberg Studies in English Linguistics series, Peter Lang Publishing Group

 

Lindstad, Arne Martinus; Nøklestad, Anders; Johannessen, Janne Bondi; Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. "The Nordic Dialect Database: Mapping Microsyntactic Variation in the Scandinavian Languages". In Jokinen, Kristiina and Eckhard Bick (eds.): Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series Volume 4. ISSN 1736-6305.

 

Lynum, Andre; Hagen, Kristin; Johannessen, Janne Bondi; Nøklestad, Anders. 2011. OBT+Stat: Evaluation of a combined CG and statistical tagger. NEALT Proceedings Series

 

Vangsnes, Øystein Alexander. 2010. Introduction: Exclamatives in North Germanic and beyond. Studia Linguistica. 64.(1), p. 1-15. ISSN: 1467-9582

 

Øystein Alexander Vangsnes. Grautmål. Leikanger, Skald forlag. 200 pages. [With Arve Uglum].

 

Vangsnes, Øystein Alexander. 2009. Faroese wh-nominals. Nordlyd 36.2: NORMS Papers on Faroese, 231–253. ISSN, 1503-8599.

 

Vangsnes, Øystein Alexander og Janne Bondi Johannessen. 2011. Reconciling corpus and questionnaire data in microcomparative syntax: A case study from Scandinavian. In F. Gregersen et al. (eds.) Language Variation - European Perspectives III. John Benjamins, Amsterdam, 135-148.

 

Aa, Leiv Inge. 2011. «Partiklar inn i ordbøkene? Om tradisjonell og nyare kategorisering av preposisjonar». Kjem i LexicoNordica 18, på seinhausten 2011.

 

Aa, Leiv Inge. 2010. «Spalte opp og spalte ned om heilt vanlege ord». Norsk Tidend nr. 1 2010 s. 22-23

 

Åfarli, Tor Anders. 2010. Adjunction and 3D phrase structure: A study of Norwegian adverbials. I: The Sound Patterns of Syntax. Oxford University Press, Erteschik-Shir, Nomi; Rochman, Lisa (eds.), s. 9-32 ISBN 978-0-19-955686-1.

 

Åfarli, Tor Anders. 2009. Passive participle agreement in Norwegian dialects. Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik;Volum 49. s. - ISSN 0924-655X

 

 

 
 
Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

UiO