Transkripsjonar og utvalde lydfiler frå LIA norsk til nedlasting

Alle transkripsjonar i LIA norsk kan lastast ned i tekstformat.

553 transkripsjonar i ELAN-format frå LIA norsk er saman med tilhøyrande lydfiler dessutan samla i ei mappe for nedlasting. Dette er opptak som ikkje inneheld sensitiv informasjon og kan brukast fritt til både lingvistiske og språkteknologiske formål. (Mange opptak i LIA norsk har noko innhald som kan karakteriserast som sensitiv informasjon. Denne informasjonen er ikkje transkribert, derfor kan opptaka brukast i korpuset. Men sidan informasjonen framleis finst i lydfilene, kan lydfilene ikkje frigis for nedlasting.)

Lisens for nedlasting av transkripsjonar og lydfiler

Last ned alle transkripsjonar i tekstformat

Last ned utvalde lydfiler og transkripsjonar frå LIA norsk

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no