Transkripsjon

Dei norske lydbandopptaka i LIA er transkriberte på to måtar: ein talemålsnær variant og ein med nynorsk ortografi. Transkripsjonane er kopla til kvarandre og til dei originale lydfilene. Prosjektet har brukt transkripsjonsverktøyet Elan til den talemålsnære transkripsjonen og til korrekturlesing. Den ortografiske transkripsjonen er gjort halvautomatisk ved hjelp av ein ny translitterator utvikla ved Tekstlaboratoriet. Sluttresultatet er ei Elan-fil der både den talemålsnære og den ortografiske transkripsjonen er synleg.

Les den norske transkripsjonsrettleiinga til LIA-prosjektet

Les den norske rettleiinga for translitterering i LIA

Les transkripsjons- og translittereringsrettleiing for amerikanorsk


Dei samiske transkripsjonane blir transkribert ortografisk.

Transkripsjonsrettleiingar for samisk:

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no