Prosjektinformasjon

LIA-prosjektet var finansiert gjennom forskingsinfrastruktur-programmet til Forskingsrådet.

Prosjektleiar: Professor Janne Bondi Johannessen
Dagleg leiar: Senioringeniør Kristin Hagen

Sentrale personar på LIA-prosjektet:
Overingeniør Anneke Askeland
Avdelingsingeniør Live Håberg
Senioringeniør Anders Nøklestad
Senioringeniør Joel Priestley

Desse har arbeidd på deltid i prosjektperioden i større eller mindre grad:

Universitetet i Oslo:
Norsk:
Eirik Ørevik Aadland, Tonje Andersen, Siv Kristiansdotter Bøyum, Maria Evjen, Daniel Zakarias von Gertten, Jon Robin Halle, Karoline Holtklimpen, Victoria Holund, Andrea Myklebust Huus, Andre Kåsen, Aili Røtterud Løchen, Vilde Reichelt, Linn Iren Sjånes Rødvand, Ingvild Røsok, Marte Kvamme Strømmen, Eirik Tengesdal, Henrik Torgersen, Karen Therese Ugelvik, Paal Uvaag, Maria Theresa Robles Westervoll, Anna Ødegården, Håvard Østli

Andre Kåsen skriv mastergrad om tagging og parsing av LIA-transkripsjonar.

Samisk:
Dávvet Bruun-Solbakk, Karen Elle Gaup, Ann-Elise Gutor, Ánna-Katri Helander, Katja Ravdna Broch Pedersen, Raisa Porsanger, Ánde Trosten

Universitetet i Bergen:
Maria-Rosa Raphaela Doublet, Hans Emil Kvakland, Hallvard Lid, Marie Lund, Trond Minde, Maren Østrem Nesse, Anna-Marie Kjøde Olsen, Even Melheim Mulelid, Silje-Marie Kvernøy Sandnes, Bente Selback

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Ingrid Bondevik, Ragnhild Eik, Solveig Gjerdset, Ingrid Marie Heiene, Tor Erik Jenstad, Eirin Jordet, Brita Riksem

UiT Noregs arktiske universitet:
Norsk:
Lene Elisabeth Granberg, Helene Ruud Jensberg, Sandra Jorung, Sigrun Melhus, Søgni Gjerløw Remen, Bror-Magnus Sviland Strand

Samisk:
Nina Austad, Risten Biret Elle Eira, Arnstein Johnskareng, Marja Partapuoli
Berit Anne Bals Baal (samiskfagleg konsulent)
Morfologisk tagging: Lene Antonsen og Ciprian-Virgil Gerstenberger

Styringsgruppe:
Janne Bondi Johannessen (prosjektleiar), UiO
Gjert Kristoffersen, Helge Sandøy (vara), UiB
Øystein Vangsnes, UiT
Tor Åfarli, NTNU
Svein Arne Solbakk, Lisbeth Johannessen (vara), NB

Andre samarbeidspartnarar:
Eckhard Bick, Syddansk universitet
Lars Borin, Gøteborgs universitet
Hans A Eide, USIT, UiO
Arnstein Hjelde, HiØ
Anke Lüdeling, Humboldt-Universität zu Berlin
Joakim Nivre, Uppsala universitet
Mike Putnam, Penn State University
Joe Salmons, UW–Madison
Åse Wetås, NO2014
Lilja Øvrelid, UiO

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no