Verktøy

Giellatekno ved Universitetet i Tromsø har stått for morfologisk tagging og parsing av samisk.

LIA-prosjektet har brukt både nyutvikla og gamle verktøy i arbeidet med dei norske transkripsjonane.

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no