Lydband i LIA og fildepot

Målet til LIA-prosjektet var å samle inn flest mogleg opptak frå dei fire universiteta: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Opptaka blei digitaliserte ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og kopiar er langtidslagra der.

Etter digitaliseringa har prosjekttilsette på LIA høyrt igjennom opptaka, katalogisert dei og utstyrt dei med mest mogleg metadata. Dei mest interessante opptaka med god kvalitet er transkriberte.

Opptaka i LIA er av to typar:

Fildepot for diakrone data i LIA

Alle lydband og transkripsjonar frå LIA-prosjektet som ikkje er klausulerte, er tilgjengelege saman med metadata i eit søkbart fildepot. Fildepotet inneheld over 3000 filer.

Søk i fildepotet for LIA

Les om fildepotet

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no