Språk i arkiva:
Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet

Boka er redigert av Kristin Hagen, Gjert Kristoffersen, Øystein A. Vangsnes og Tor A. Åfarli.

Boka inneheld 13 artiklar skrivne av 25 forskarar. Artiklane byggjer på data og korpus henta frå LIA-prosjektet: CANS, LIA norsk og LIA Sápmi. Boka har også ei innleiing om prosjektet og artiklane.

Det er Novus forlag som har gjeve ut boka. Kjøp gjerne boka i trykt utgåve eller les ho som Open Access her:

https://omp.novus.no/index.php/novus/catalog/book/19

Edvard Bondi Knowles har teikna omslaget til boka.

Boka er tileigna
Janne Bondi Johannessen 1960–2020
Gjert Kristoffersen 1949–2021

 

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no