Universitetet i OsloHopp over primærnavigasjonen
Det historisk-filosofiske fakultet - banner

 Mai 2010, 13. årgang


Tekstlaboratoriet

- Tilbyr praktisk og teoretisk støtte knyttet til
bruk av teknologi i språk- og tekstforskning
- Utvikler programvare og korpus
- Holder kurs for forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske
fakultet

Redaktører for denne utgaven:
Janne Bondi Johannessen og Kristin Hagen.Velkommen
Velkommen til en ny utgave av Tekstlaboratoriets nyhetsbulletin. Tekstlaboratoriet tilbyr forskningsstøtte for språk- og tekstforskning på HF, og i denne utgaven kan dere lese litt om noen av de prosjektene vi har gjennomført eller som er under utvikling nå. Noen av prosjektene har vi selv initiert, alene eller i samarbeid, f.eks. det nordiske dialektprosjektet NorDiaSyn, Amerika-prosjektet NorAmDiaSyn og ikke minst det nye parallellkorpusprosjektet ved HF. Andre har vi blitt bedt om å bistå ved utviklingen av, f.eks. det russiske RUN-korpuset og det kvenske eller finske Ruija-korpuset.

Det viktigste for oss er at det vi utvikler, vil gjøre det enklere å være språk- og tekstforsker på HF. Vi arrangerer også konferanser, kurs og workshoper, og i år er det helt spesielt, med tre konferanser på tre kontinenter, i løpet av én høst! Les mer under de enkelte punktene til høyre!

Høstens Tekstlab-kurs
Vi planlegger et nytt Tekstlab-kurs for forskere, PhD-stipendiater og studenter i oktober. Kurset
vil gi en innføring i bruk av korpus, og det blir anledning til å prøve selv under kyndig veiledning.
Dersom du har spesielle ønsker for et slikt kurs, kan du ta kontakt med oss.


 
  I denne utgaven:

Oslo parallellkorpus: nytt stort samarbeidsprosjekt på HF

NorDiaSyn: FRIHUM-dialektprosjekt

Norsk dialektinnsamling i Amerika

Gjest: Elizaveta Khachaturyan

Nye doktorgrader:
              - Anders Nøklestad
              - Piotr Garbacz

Lansering av Ruija-korpuset

Nye korpus

Trist nyhet

3 konferanser på 3 kontinenter

Nytt om navn

Smått og godt


Tekstlaboratoriets hjemmeside
Bulletin-arkiv