Feltarbeid i Amerika

Siden 2010 har forskere fra universiteter og høyskoler i Norge og USA med professor Janne Bondi Johannessen i spissen vært på feltarbeid i USA og Canada.


Feltarbeid mars 2010, Midtvesten
Høsten 2009 satte vi inn annonser i de tre norskamerikanske tidsskriftene The Norseman, The Norwegian-American Weekly og Viking Magazine. Vi søkte etter norsktalende amerikanere som er etterkommere av immigranter som kom til Amerika før 1920, og som lærte norsk i familien. Vi fikk 40 svar, fra amerikanere som kun snakket norsk hjemme inntil de begynte på skolen, og som fortsatt snakker norsk. De har til felles at de er forholdvis gamle.

I mars 2010 reiste Janne Bondi Johannessen og Signe Laake på en to-ukers reise gjennom Illinois, Wisconsin, Minnesota, Sør-Dakota og Nord-Dakota for å gjøre opptak med et utvalg norskamerikanere.

Feltarbeid september 2010, Midtvesten
I september 2010 ble den første Workshop on Immigrant Language in America arrangert i Madison, Wisconsin. Før workshopen ble det arrangert nytt feltarbeid i Midtvesten. Janne Bondi Johannessen og flere av deltakerne på workshopen besøkte norske informanter i blant annet Decorah og Westby.
Les bloggen fra feltarbeidet (Lenken er til det første innlegget. Rull oppover på siden for å finne de neste innleggene)
Les også reisebrev i Fosna-Folket fredag 17. september 2010.

Feltarbeid juni 2011, Midtvesten
I juni 2011 reiste Janne Bondi Johannessen og Arnstein Hjelde igjen til USA. Begge holdt foredrag på jubileumskonferansen til Norwegian American Historical Association, ved Luther College, Decorah, Iowa. Etterpå reiste de rundt i Iowa, Wisconsin og Minnesota og gjorde flere opptak med gamle kjente og nye norsktalende amerikanere.

Feltarbeid juni 2012, vest og Midtvesten
I juni 2012 reiste Arnstein Hjelde og Janne Bondi Johannessen på en ny opptaksturné i USA. Målet var å finne norsktalende etterkommere i de vestlige statene, samt å fylle på litt fra kjerneområdene i Midtvesten. På to uker kjørte de nesten 500 mil, og gjorde opptak i Washington, Montana og Nord-Dakota. Denne gangen var informantene mer varierte med hensyn til bakgrunn: Noen var etterkommere av nyere immigranter, andre var annenspråksinnlærere, mens noen var etterkommere av de tidlige immigrantene.

Feltarbeid oktober 2012, Midtvesten
The Third Workshop on Immigrant Languages in America ble arrangert i slutten av september ved Penn State University i Pennsylvania. Etter workshopen dro Janne Bondi Johannessen, Arnstein Hjelde og Eirik Olsen videre til Midtvesten. Der tilbrakte de en uke på veien i kjerneområdene i Minnesota og Wisconsin og møtte både gamle og nye norske informanter. Med på deler av feltarbeidet var også flere studenter fra University of Wisconsin‒Madison og Ida Larsson fra Stockholms Universitet.

Feltarbeid september 2013, Canada
Janne Bondi Johannessen og Arnstein Hjelde reiste til Canada for første gang. De var en drøy uke i provinsen Saskatchewan, hvor de møtte flere trivelige norsk-kanadiere, hvorav mange som snakket norsk som nedarvingsspråk. I løpet av oppholdet fikk de gjort opptak i Saskatoon, North Battleford, Outlook og Archerwill.

Feltarbeid oktober 2014, Midtvesten
Etter workshopen 5th Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas i Los Angeles i oktober, reiste Arnstein Hjelde og Janne Bondi Johannessen på feltarbeid i Midtvesten. Denne gangen kom de til Ulen, MN, Flom, MN, Coon Rapids, MN, Flom, MN, Westby, WI, og St.Paul, MN der de møtte en fin blanding av gamle og etterhvert velkjente informanter og nye informanter.

For første gang ble det ikke bare intervju- og samtaleopptak men også forskjellige "games" eller tester, som både feltarbeiderne og norskamerikanerne hadde stor moro med.

Feltarbeid mai og juni 2015, Midtvesten
The 10th International Symposium on Bilingualism ble arrangert ved Rutgers University i New Jersey 20. - 24. mai. Etter konferansen dro Janne Bondi Johannessen, Linn Iren Sjånes Rødvand og Eirik Tengesdal til Midtvesten på feltarbeid. Fra slutten av mai til begynnelsen av juni møtte de informanter fra Sacred Heart, MN, Sunburg, MN, Spring Grove, MN, Harmony, MN, Westby, WI og Coon Valley, WI. De møtte både gamle og nye informanter. Det ble gjort både intervju- og samtaleopptak, og "spill" eller tester."

Feltarbeid oktober og november 2016, Midtvesten
Etter Seventh Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas ved University of Georgia, Athens, reiste noen av oss videre til Midtvesten og traff igjen gamle venner og nye også. Denne gangen var det Arnstein Hjelde og Janne Bondi Johannessen, men også den yngre garde: PhD-kandidatene Yvonne van Baal (som hadde lært seg norsk på et par måneder for å gjennomføre feltarbeidet) og Alexander Lykke, samt postdoktor Kari Kinn. Vi var i kjente og kjære Westby, WI, Coon Valley, WI, Sunburg, MN, Ulen, MN, og Fargo, ND, og i Iola, MN, Hendricks, MN, som var nye steder for oss. Det var fint å treffe de gamle, og moro å treffe nye. Vi hadde et rikt utvalg av ”spill” og gjorde også opptak.

 Informantannonse.

Forskere og informanter ved Norris Farm, september 2010. Foto: Jill S.

Janne og Arnstein med t-skjorter fra Norskedalen i juni 2011.


Norskamerikanske informanter er stolte av sine norske røtter.

Norskamerikanske informanter fra Blair, WI sammen med Anstein Hjelde, Janne Bondi Johannessen og Eirik Olsen. Oktober 2012.

Canadisk feltarbeid i 2013.

Norske spor i Midtvesten.


Informantbesøk utenfor Coon Valley, 2015.

Jernvarehandelen i Sunburg, MN, 2016.


Kontakt:
tekstlab-post@iln.uio.no