Forskning

Forskningen om norsk språk i Amerika har gått i bølger, slik man kan se på disse sidene. Den siste bølgen begynte i 2010, da under navnet NorAmDiaSyn (Norwegian American Dialect Syntax), initiert av professor Janne Bondi Johannessen i forbindelse med det nordiske og norske dialektprosjektet ScanDiaSyn og NorDiasyn, og finansiert av Norges Forskningsråd. De mange publikasjonene, workshopene og feltarbeidene viser at emnet norsk i Amerika har inspirert mange til å forske i denne spennende varianten av norsk.

 

Spesialnummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Spesialnummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift: Vol 30, Nr 2 (2012) Norsk i Amerika Gjesteredaktører: Janne Bondi Johannessen og Joseph Salmons Les mer

 

Utvalgt litteratur om norsk språk i Amerika

Send oss gjerne informasjon om artikler og bøker som ikke er med i oversiktene nedenfor, men som burde vært det.

Eldre litteratur 1897 — 1990-åra:
The Norwegian Language in America - Bibliography (pdf)

Nyere litteratur 1990-åra — 2016:
Norwegian in America Bibliography 1990s — 2016

 

Workshoper: Immigrant Languages in the Americas (WILA)

Den neste WILA-workshopen vil bli arrangert 26. - 28. september 2024 ved University of Georgia.

 Nyttige lenker

Språk

CANS — amerikanordisk talespråkskorpus

Danske stemmer i USA og Argentina

Heritage language list

LAVA

LIA norsk - korpus av eldre dialektopptak

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

NorDiaSyn

Norwegian across the Americas

Scandinavian Heritage Languages in America

Svenskan i Amerika

University of Wisconsin-Madison:
Immigrant Norwegian in the Upper Midwest

Historie

Det løfterike landet

Misjonsforeninger og amerikabrev

Suget frå Amerika

Utvandring fra Norge

Kontakt:
tekstlab-post@iln.uio.no