Opptak

Nedenfor er alle lyd- og videopptak vi har klart å samle med amerikanorsk.

Opptakene er fritt tilgjengelig for forskning. Benytt brukernavnet og passordet du vanligvis bruker på Tekstlaboratoriets talespråkskorpus, for å lytte til filene. Mangler du brukernavn og passord, kan du registrere deg her.

Du kan lytte til følgende lydfiler:

1931: Seip og Selmers voksrullopptak av norskamerikanske informanter.

1935 — 1948: Einar Haugens opptak av norskamerikanere. For en del opptak finnes også informantopplysninger og transkripsjoner gjort av Magne Oftedal.

1987: Arnstein Hjeldes opptak av norskamerikanere.

2010 — 2016: Janne Bondi Johannessens opptak av norskamerikanere i samarbeid med Arnstein Hjelde, Signe Laake m.fl. Les mer om de forskjellige opptaksturene.

2009 og 2012: Joseph Salmons' og Kristin Speths opptak, begge fra University of Wisconsin.

2014: Jørgen Jade Sansteads videoopptak fra feltarbeid i Rothsay, Minnesota.

2015: Intervjuer på engelsk. Fra feltarbeid i Midtvesten med Janne Bondi Johannessen, Linn Iren Sjånes Rødvand og Eirik Tengesdal.

 Andre opptak:

NRK: Erik Bye i Amerika i 1971


Kontakt:
tekstlab-post@iln.uio.no