Prosjekt og finansiering

Arbeidet med Norsk i Amerika (det overordnede navnet på prosjektet) har pågått siden 2010 og har foregått innenfor rammene av flere prosjekter og med ulik finansiering.

Norwegian across the Americas
Prosjektet Norwegian across the Americas ved Universitetet i Bergen undersøker norsk språk over hele det amerikanske kontinentet – og hvordan det har utviklet seg over flere generasjoner.

Prosjektet samler nye data ved å intervjue talere av norsk herkomst i Latin-Amerika. Disse dataene skal transkriberes, tagges og legges inn i CANS - amerikanordisk talespråkskorpus. Gamle opptak gjort i Nord-Amerika på 1930- og 1940-tallet skal også transkriberes, tagges og analyseres systematisk. De nye Haugen-transkripsjonene i CANS v.3.1 er finansiert av dette prosjetet.
Les mer på prosjektsiden


LIA (Language Infrastructure made Accessible)
LIA er et femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 — 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovedmålet for prosjektet er å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og annotere dem og legge dem inn i databaser slik at de kan revitaliseres som forskningsmateriale. Norsk i Amerika-opptakene er en viktig del av LIA.
Les mer om LIA-prosjektet

 

NorAmDiaSyn (Norsk i Amerika Dialektsyntaks)
NorAmDiaSyn-prosjektet var en forlengelse av NorDiaSyn-posjektet (Nordisk Dialektsyntaks).

Prosjektet var hovedfinansiert av Norges Forskningsråd og delvis også av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO. Finansieringen gikk til feltarbeidsreiser i USA og tre workshoper i USA og Norge (WILA-serien).

Hovedmål i NorAmDiaSyn

CANS - amerikanordisk talespråkskorpus
Norsk: Gjennom NorAmDiaSyn startet oppbyggingen av CANS (i første versjon American Norwegian Speech Corpus, nå American Nordic Speech Corpus). Dette arbeidet ble også finansiert med støtte fra Universitetet i Tromsø (gjennom Merete Anderssen og Marit Westergaard) og Tekstlaboratoriet. Videreutviklingen finansieres av LIA-prosjektet.
I 2019 fikk Kari Kinn og Ida Larsson invilget midler til transkripsjon av eldre materiale (Seip og Selmer og Haugen) fra forskningskomiteen ved ILN.

Svensk: Feltarbeidet ble finansiert med midler fra Torsten Söderbergs stiftelse i 2010 og 2011. Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO finansierte transkripsjon og translitterering.

NorAmDiaSyn og CANS: Folk
Janne Bondi Johannessen (UiO) var prosjektleder med Joseph Salmons (University of Wisconsin – Madison) og Mike Putnam (Penn State University) som nærmeste medarbeidere i USA. Svensk og islandsk var representert med Ida Larsson (UiO), Maia Andréasson (GU), Benjamin Lyngfelt (GU), Jenny Nilsson (ILF), Sofia Tingsell (GU), Gunvor Flodell (U Umeå) og Birna Arnbjörnsdóttir (U Iceland). I Norge var Arnstein Hjelde (HiØ) nærmeste medarbeider sammen med vit.ass. Signe Laake (UiO).

Disse har også vært med på bl.a. feltarbeid og workshoper og har inkludert norsk i Amerika i sitt forskningsfelt: Brent Allen (U Wisconsin), Merete Anderssen (UiT), Lucas Annear (U Wisconsin), Kristin Melum Eide (NTNU), Ruth Fjeld (UiO), Anne Golden (UiO), Lous Janus (U Minnesota), Ingeborg Kongslien (UiO), Elizabeth Lanza (UiO), David Natvig (U Wisconsin), Kristin Speth (U Wisconsin), Beate Taranrød (UiO), Bert Vaux (U Cambridge), Marit Westergaard (UiT), Tor Åfarli (NTNU). Henrietta Adamsson Eryd (GU), Maia Andréasson (GU), Ida Larsson (UiO) og Sofia Tingsell (GU) har deltatt i feltarbeidet for svensk.

I arbeidet med CANS har også disse deltatt fra Tekstlaboratoriet, UiO: Maria Evjen, Kristin Hagen, Live Håberg, Andre Kåsen, Alexander Lykke, Eirik Olsen, Joel Priestley, Linn Iren Sjånes Rødvand, Ingvild Røsok, Eirik Tengesdal og Anna Ødegården.

Daniel Zakarias von Gertten har arbeidet med de svenske transkripsjonene som senere ble korrekturlest av Henrietta Adamsson Eryd (GU), Maia Andréasson (GU), Ida Larsson (UiO) og Sofia Tingsell (GU).Deltakere på Second Workshop on Immigrant Languages in America på Fefor høsten 2011.

Nyttige lenker

Språk

CANS — Amerikanorsk talespråkskorpus

Danske stemmer i USA og Argentina

Heritage language list

LAVA

LIA

Norwegian across the Americas

Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

NorDiaSyn

Scandinavian Heritage Languages in America

Svenskan i Amerika

University of Wisconsin-Madison:
Immigrant Norwegian in the Upper Midwest

Historie

Det løfterike landet

Misjonsforeninger og amerikabrev

Suget frå Amerika

Utvandring fra Norge


Kontakt:
tekstlab-post@iln.uio.no