Opptak på engelsk fra 2015

Opptak fra 2015 med intervjuer på engelsk. Fra feltarbeid i Midtvesten med Janne Bondi Johannessen, Linn Iren Sjånes Rødvand og Eirik Tengesdal.

Hør opptakene:

(For PC: høyreklikk på filnavnet for å få fila opp i et eget og større vindu. For Mac: bruk Ctrl klikk.)

 

 

 

 
Kontakt:
tekstlab-post@uio.no