Lydband i LIA

LIA-prosjektet skal samle inn flest mogleg opptak frå dei fire universiteta: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Opptaka skal digitaliserast ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana og kopiar skal langtidslagrast der. Deretter vil prosjekttilsette på LIA høyre i gjennom opptaka, katalogisere dei og utstyre dei med mest mogleg metadata. Dei mest interessante opptaka med god kvalitet vil til slutt bli transkriberte.

Alle lydband og transkripsjonar vil vere fritt tilgjengelege for andre via ei nedlastingsside.

Opptaka i LIA vil vere av to typar:

 

 Kontakt:

tekstlab-post ved iln.uio.no