del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Artikkel om GREI
 

Les om GREI i artikkelen:
"Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen" av Kristin Hagen og Janne Bondi Johannessen.

Artikkelen står i boka :
Språkdidaktikk for norsklærere
- mangfold av språk og tekster i undervisningen
av Mette Elisabeth Nergård og Ingebjørg Tonne, og er utgitt på Universitetsforlaget i 2008.

Fra forlagets omtale:

"Språkdidaktikk tar for seg sentrale emner vordende norsklærere støter på når de skal formidle grammatikk til elever. Solide fagpersoner fra lærerutdanningen gir her interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen.
(...)
Boken er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningen og norsklærere i grunn- og videregående skole."