del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Terminologiforkortelser

En terminologioversikt med eksempler finner du i brukerveiledningen.

Ordklasse   Ordgrupper

Forkortelse

Ordklasser

  Forkortelse Ordgruppe

n

Substantiv

  g Gruppe

v

Verb

  cl Setning

adj

Adjektiv

  par Paratagme/
Sideordning

adv

Adverb

     

prp

Preposisjon

     

conj

Konjunksjon

     

sbu

Subjunksjon

     

det

Determinativ

     

pron

Pronomen

     

intj

Interjeksjon

     

 

Setningstyper   Setningsledd

Forkortelse

Setningstype

  Forkortelse Setningsledd

STA

Fortellende setning

  S Subjekt

QUE

Spørresetning

  Sf Formelt subjekt

COM

Bydesetning

  Sr Egentlig subjekt

EXC

Utrop

  P Verbal

-

 

  Od Direkte objekt

-

 

  Oi Indirekte objekt

-

    A Adverbial

-

 

  Cs Predikativ: subjektspredikativ
-     Co Predikativ: objektspredikativ
      SUB Subjunksjonal

 

Sideordningsledd   Gruppeledd

Forkortelse

Sideordningsledd

  Forkortelse Gruppeledd
CO Konjunksjonal   H Hode

CJT

Konjunkt

  D Dependent

 

Toppen av siden