del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
GREI-kurs (AVSLUTTET)
 

 

- Frisk opp grammatikk-kunnskapene dine
- Forstå de nye grammatiske termene
- Lær morsomme grammatikkspill og analyseverktøy for norsk
  og 24 andre språk

Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier tilbyr dagskurs for lærere. Kurset passer for språklærere på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Kurset bruker hovedsakelig norsk (bokmål og nynorsk) som eksempelspråk, men også lærere som underviser i fremmedspråk eller norsk som andrespråk, vil ha utbytte av kurset. Gjennom GREI finnes grammatikkspill og analyseverktøy for 24 språk ved siden av bokmål og nynorsk, for eksempel engelsk, tysk, fransk, spansk, samisk og arabisk.

Kursinnhold

Del 1: Repeter grammatikken og lær de nye grammatiske termene

Professor Janne Bondi Johannessen gir deltakerne en kort grammatikkinnføring før hun går mer grundig igjennom de nye grammatiske termene som nå er anbefalt av Utdanningsdirektoratet og Språkrådet. (Les mer om de nye grammatiske termene.)

Del 2: GREI-demonstrasjon og spill selv
Vi demonstrerer hvordan GREIs grammatikkspill og analyseverktøy kan brukes i undervisningen. Deltakerne får anledning til å spille og bygge trær selv under kyndig veiledning.Les om ILN og Tekstlaboratoriet


Dokumentarkiv

 

Toppen av siden