del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Brukerveiledning
   
Kort om GREI Litt om hvordan setningene er analysert
Å komme i gang Setningsanalyse med trær
Setninger for ulike klassetrinn En kort sammenlikning mellom nye og gamle grammatiske termer
For minoritetsspråklige elever Spillene

Funksjon: setningsledd

- Labyrinth (Labyrinten)

- Setningstyper - Paintbox (Malerskrinet)
- Setningsledd - Shooting Gallery (Skytespillet)
- Sideordningsledd - SpaceRescue (Redningsaksjon i rommet)
- Gruppeledd - Syntris
Form: ordklasse - WordFall (Ordfall)
- Ordklasse Terminologiquiz
- Ordgrupper Systemkrav