del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
GREI-prosjektet
 


Fakta om GREI-prosjektet

GREI-prosjektet ble gjennomført i 2003 og var et samarbeid mellom Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo og VISL-prosjektet ved Syddansk Universitet i Odense.

Hva ble gjort gjennom GREI?

VISL (Visual Interactive Syntax Lerarning) er et dansk prosjekt som hittil har laget grammatikkspill og andre grammatikkaktiviteter for 26 språk. Gjennom GREI-prosjektet utviklet Tekstlaboratoriet de norske sidene hos VISL ved å finne fram til og analysere et stort antall setninger for bokmål og nynorsk. Setningene brukes til analyser og spill. GREI-prosjektet laget også norske ledetekster og kommentarer på VISL. GREI-sidene er dessuten laget slik at VISL-sidene får en norsk inngangsport med norsk brukerveiledning.

I GREI-prosjektet samarbeidet Tekstlaboratoriet med tre lærere og deres klasser i 2003: Adjunkt Anne Marie Heiaas ved Tåsen barneskole, adjunkt Elinor Sevaldson ved Nordberg ungdomsskole og lektor Karl-Eirik Kval ved Fagerborg videregående skole. Alle deltok i diskusjoner og møter. Dessuten besøkte Tekstlaboratoriet og lærerne VISL-prosjektet i Odense. Lærerne brukte også de norske VISL-sidene i sine klasser.

Evaluering
Resultatene fra utprøvingen i klasserommene på Tåsen barneskole, Nordberg ungdomsskole og Fagerborg videregående skole er oppsummert i to små undersøkelser, en brukerundersøkelse som måler elevenes holdning til VISL-systemet, og en grammatikktest som måler elevenes grammatikkkunnskaper før og etter bruk av VISL-sidene. Resultatene er positive. Nesten alle elevene synes VISL-aktivitetene er mer spennende enn tradisjonelle øvelsesoppgaver i grammatikk. De grammatiske testene tyder også på at elever som har brukt VISL, blir bedre i grammatikk enn kontrollgruppene. Undersøkelsene er foretatt blant så få elever at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Resultatene er likevel såpass entydige at de burde gi grunnlag for en større undersøkelse av effektene av VISL-undervisning.

Finansiering
GREI-prosjektet ble finansiert gjennom Læringssenteret, Tekstlaboratoriet og PaNoLa-prosjektet. PaNoLa (Parsing Nordic Languages) var et nordisk prosjekt som ble støttet av Nordisk Ministerråds språkteknologiprogram. Her samarbeidet Tekstlaboratoriet også med VISL-prosjektet samt med Gøteborgs Universitet og Universitetet i Helsinki. Gjennom PaNoLa ble norsk VISL-språk for første gang i 2002 sammen med svensk og finsk. PaNoLa har også arbeidet med automatisk Constraint Grammar-analyse av tekster. Du kan lese mer om den norske Constraint Grammar-taggeren, Oslo-Bergen-taggeren, her.

Presseomtale

Artikler

  • Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen. 2008.
    "Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen". I Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster.
  • Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen. 2007.
    Nye grammatiske termer i skoleverket. Språknytt (2) s. 22-28.
  • Johannessen, Janne Bondi; Kristin Hagen og Janne Von Koss Torkildsen. 2005. Grammatikkspill og treanalyser for skoleelever. Norsklæraren (1).

Studentprosjekt
Studentene Hildegunn Holmbakken og Eva Lisa Ørvik skrev obligatoriske oppgaver om GREI på Høyskolen i Vestfold våren 2004. Les oppgavene deres her:

 

Toppen av siden