del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Tips til lærerne

 • Skriv ut oversikten med terminologiforkortelser slik at elevene kan ha dem ved siden av seg på pulten. Slik blir det lettere å jobbe med terminologi som ikke stemmer nøyaktig overens med det som står i lærerboka. I brukerveiledningen finner du også en terminologioversikt med eksempler (ordklasser og setningsledd).
 • Les igjennom brukerveiledningen på forhånd! Du kan også ha nytte av brukerveiledningen underveis: Klikk deg fram til ønsket VISL-side ved hjelp av menyen til venstre på skjermen. VISL-siden vil poppe opp i et eget vindu i tillegg til GREI-vinduet. Velg deretter Brukerveiledning fra menyen til venstre, og slå opp i brukerveiledningen om det er noe du lurer på mens du bygger trær eller spiller spill.
 • øv gjerne på spill og trebygging selv før du slipper elevene løs, men husk at elevene gjerne er flinkere enn lærerne sine når det gjelder å spille dataspill ...
 • Bruk VISL-sidene på andre språk enn norsk! Gå inn på hovedsiden til VISL. VISL tilbyr grammatikkspill og trebyggingsanalyser for 27 språk. Kanskje har du en elev med samisk eller arabisk som morsmål? Eller du kan bruke VISL til fremmedspråksundervisning i tysk og engelsk?
 • Setningene i E har et enkelt ordforråd som egner seg godt for minoritetsspråklige elever (les mer om E-setningene i brukerveiledningen).
 • Gjennomgå grammatikken med elevene på forhånd. VISL egner seg best til øvelser!
 • Spill og trebygging kan brukes selv om elevene bare har gått igjennom enkelte emner. Har elevene gjennomgått bare verb og substantiv, kan de øve seg på å kjenne igjen verb og substantiv gjennom å spille spillene Paintbox Game (Malerskrinet), Shooting Gallery (Skytespillet) og WordFall (Ordfall). Her kan elevene selv velge hvilke ordklasser de vil arbeide med.
 • Har elevene bare lært subjekt og objekt, kan de likevel se på forhåndsanalyserte trær eller bygge trær selv. (Klikk på Setningsanalyse med trær i menyen til venstre ). Klikk på ønsket ikon (nivåene A, B, C og D), og velg den gruppen av setninger som passer best.
 • La elevene øve seg på det de er dårligst til! Spillet WordFall (Ordfall) gir en mulighet til dette. Gjør slik: Først spiller du en vanlig runde der du klassifiserer alle ordklasser så godt du kan. Når spillet er slutt, kan du registrere deg på resultatlisten. Uansett om du velger å registrere deg eller trykker Cancel, kommer du videre til en oversikt over hvor godt du har gjort det. Den statistiske oversikten viser hvor mange prosent riktige treff du har oppnådd for hver ordklasse. Nederst på oversikten står følgende spørsmål: Do you want a custom-made game, to improve your performance? Svarer du yes på dette spørsmålet, vil den neste runden være en trening på ordklasser der du oppnådde dårligst resultat i forrige runde.
 • Bruk quizene til å øve inn VISL-forkortelsene. I Match Forms kan du for eksempel koble sammen VISL-forkortelsene med de riktige ordklassene. Du kan også velge å koble forkortelsene eller navnet på ordklassene sammen med den fargen som er assosiert med hver ordklasse (se Paintbox-paletten). Forkortelsene eller navnet på ordklassene kan også kobles sammen med engelske begreper. Tilsvarende quiz finnes for setningsleddene. Dette heter Match Functions.
 • OBS! De forhåndsanalyserte setningene er korrekturlest flere ganger. Vi kan likevel ikke garantere at det ikke finnes enkelte feil... Oppdager du feil eller er uenig i en analyse, så kontakt oss via lenken øverst på siden. Vi retter opp feilene så fort vi kan!

Toppen av siden