del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Setninsanalyse med trær
pil tilbake til brukerveiledning

Slik går du frem når du skal drive med setningsanalyse:


Klikk på Setningsanalyse med trær i menyen til venstre. Velg deretter Se på eller bygg dine egne setningsanalysetrær. Alternativt kan du velge språk fra VISLs hovedside og klikke deg videre via Non-Automatic parse. Siden du kommer til, har fem ikoner, ett for hvert av nivåene A, B, C, D og E. Velg ønsket nivå ved å klikke på ikonet. Når du er inne på siden for ditt nivå, kan du velge en setningstype.

Når du klikker på en seksjon eller underseksjon, kommer du til en oversikt som inneholder en gruppe setninger. Til venstre for hver setning er det et bilde av et trediagram:skjermbilde av setninsledd

Når du klikker på dette trediagrammet, kommer det opp en egen side med treet for setningen du har valgt. Dette treet ser kanskje litt annerledes ut enn den analysemetoden du er vant til å bruke på skolen. Derfor gir vi her en forklaring på hvordan trærne er bygget opp, og hvordan du kan jobbe med dem.

Du kan velge om du vil se det ferdige treet eller om du vil bygge treet selv.

Språk
Hovedspråket på VISL er engelsk, men når du klikker deg inn på treanalysesiden, vil alle forklaringer og menyer være på norsk. Veksler du mellom å analysere setninger på ulike språk, kan du likevel oppleve at menyer og forklaringer kommer opp med feil språk eller målform. Har du for eksempel akkurat analysert setninger på nynorsk, kan du få nynorsk tekst selv om du analyserer bokmålssetninger i neste omgang. Om dette skulle skje, kan du velge rett språk eller målform under Språk i rullgardinmenyen øverst. Du kan også velge Rydd opp og avslutt under Fil. Neste gang du klikker deg inn på en setning, får du korrekt språk eller målform.

Treet
I trærne er setningsleddene (slik som subjekt, verbal, adverbial osv.) markert med grønne bokser. Ordklassene (slik som substantiv, verb, adverb osv.) er markert med lilla bokser. Setningsleddene skrives med store bokstaver, og ordklassene skrives med små bokstaver. Under Funksjon: setningsledd og Form: ordklasser i brukerveiledningen finner du en oversikt over de setningsleddene og ordklassene som blir brukt.

Øverst på treanalysesiden er det en grønn linje med oversikt over setningsleddene. På VISL-siden kalles dette funksjoner. En lilla linje viser alle formene, det vil stort sett si ordklassene. Hvis du vil vite det norske ordet for en av forkortelsene på den lilla eller grønne linjen, kan du føre musa over den forkortelsen du lurer på.

NB! Mange forkortelser er de samme som dem du er vant til å bruke. Noen er annerledes. Grunnen til dette er at forkortelsene skal være de samme for alle de 27 språkene i VISL. Dette betyr at det er enkelt å veksle mellom setningsanalyse på bokmål, tysk og arabisk. Ulempen er at det er noen nye begreper å huske på for de norske brukerne. Vi anbefaler deg å bruke musa flittig! (Som nevnt ovenfor får du det norske ordet for forkortelsene om du fører musa over forkortelsen du står på.) Dessuten kan det lønne seg å skrive ut denne oversikten over forkortelser slik at den ligger ved siden av maskinen under arbeidet med VISL. Terminologiquizene kan også brukes for å øve inn forkortelser og grammatisk terminologi, se menyen til venstre.

Her kan du lese mer om hvordan setningene er analysert.

Det ferdige treet
Hvis du ønsker å se på det ferdige treet med informasjon både om ordklasser og syntaktisk funksjon, kan du klikke på knappen Fold treet ut på venstre side av treet. Da får du se hele det ferdige treet. I stedet for å bruke Fold treet ut, kan du folde ut enkeltnoder i treet ved å klikke på dem.

Du kan også gå til Vis tre i verktøylinjen over treet. Her kan du velge om treet bare skal inneholde informasjon om ordklasser (velg Bare form), om det bare skal inneholde informasjon om setningsleddene (velg Bare funksjon), eller om det skal inneholde informasjon om begge deler. Dessuten kan du bestemme hvordan ordklasseinformasjonen og setningsleddinformasjonen skal vises i forhold til hverandre (Funksjon over form eller Funksjon til venstre for form).

Her et eksempel på et tre som er foldet ut:

skjelrmbilde av en setningstre

Å bygge trær

Hvis du vil bygge trær selv, velg Bygg trediagram under Verktøy:

skjermbilde av en sintakstre

På den grønne linjen er det nå en knapp for hvert setningsledd (funksjon). På den lilla linjen er det en knapp for hver ordklasse (form). Under ser du et tre under bygging:

skjermbilde av et sintakstre under bygging

Din oppgave er å plassere ordklasser og setningsledd riktig på riktig sted i treet på så kort tid som mulig. Når du vil plassere en ordklasse eller et setningsledd, klikker du på den knappen du vil ha på den grønne eller lilla linjen og slipper opp. Så fører du musa til den riktige boksen i treet, og klikker igjen. Hvis du har gjort et riktig valg, blir svaret ditt ført opp i treet, og du kan gå videre til neste ord. Hvis du har gjort feil, kan du prøve igjen.

Noen ganger består et setningsledd av mer enn ett ord, en såkalt gruppe. (Les om grupper i brukerveiledningen her.) Når du vil binde noen noder sammen til en gruppe, er det første du må gjøre å gå inn på Modus til venstre på skjermen. Her kan du velge mellom Gi navn til og Bygg. Når du skal binde noder sammen, må modus være Bygg. Når du har satt modus på Bygg, kan du klikke på de nodene du vil binde sammen til en gruppe. Det er viktig at hver node blir markert med en svart ramme rundt seg. Når alle nodene du vil binde sammen har en slik svart ramme, kan du klikke på Bind nodene sammen til venstre på skjermen. Hvis den sammenbindingen du har foreslått er riktig, vil programmet automatisk lage en felles overordnet node for gruppen. Hvis du ikke er sikker på hvilke noder som skal bindes sammen, kan du klikke på Vis struktur. Da vil programmet vise deg alle gruppene i setningen.

 

Toppen av siden