del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Kort om GREI
tilbake til brukerveiledning

GREI står for GRammatikkspill for Elever på Internett. GREI-sidene har to hovedaktiviteter: setningsanalyse og grammatikkspill. I tillegg kan du prøve deg på terminologiquiz. Du kan velge om du vil arbeide med setninger på bokmål eller nynorsk. Setningene som brukes til setningsanalyse og grammatikkspill, er tilpasset elever på ulike klassetrinn. Du kan lese mer om GREI-prosjektet her.

GREI-sidene er en del av et internasjonalt prosjekt som heter VISL. Det står for Visual Interactive Syntax Learning og er utviklet av Syddansk Universitet i Odense i Danmark. Foreløpig har VISL grammatikkaktiviteter på 26 forskjellige språk i tillegg til bokmål og nynorsk, blant annet engelsk, tysk, fransk, arabisk, bosnisk og samisk.

Fellesspråket på VISL-sidene er engelsk. Fordelen med dette er at menyer og forklaringer er like – uansett om du spiller spill på norsk eller japansk! Ulempen er selvfølgelig at det kan være vanskelig å arbeide med grammatikk på engelsk. GREI-sidene og denne brukerveiledningen forsøker å bøte på dette ved å gi grundige forklaringer på norsk. Noen av VISL-sidene har også kommentarer, menyer og veiledning på norsk.

NB! Det kan lønne seg å skrive ut oversikten med terminologiforkortelser på forhånd slik at du kan ha dem ved siden av deg når du arbeider.

Du kan lese mer om VISL på prosjektets presentasjonsside.

Toppen av siden