del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
SpaceRescue
(Redningsaksjon i rommet)

I SpaceRescue-spillet arbeider du med setningsledd.

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på SpaceRescue-siden, kan du starte spillet på to måter: Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster  i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Den andre måten er å klikke på Play uten å skrive inn noe setningsmønster i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Når du klikker på Play, vil det åpne seg et eget vindu for spillet. For å starte spillet, må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet ditt.

Målet med spillet
En setning kommer opp øverst på skjermen. Hvert av ordene i setningen voktes av en slem blekksprut. Målet med spillet er å frigjøre de ulike setningsleddene og gi dem navn. Spillet består av tre stadier.

Stadium 1
Du starter med 5 kampfly. Flyene styres ved hjelp av piltastene på tastaturet. Du skyter blekksprutene med en laserstråle fra flyet. Laserpistolen fyrer du av ved å trykke på mellomromstasten (den lange tasten nederst på tastaturet). Velg deg ut et setningsledd (husk at et setningsledd kan bestå av flere ord!) og skyt alle blekksprutene som vokter ord innen dette setningsleddet. Hvis du skyter mot en blekksprut som ikke vokter et ord innen det setningsleddet du har valgt, vil alle de andre blekksprutene skyte på deg og prøve å ødelegge kampflyet ditt. Du kan unngå å bli skutt ved å flytte på kampflyet slik at skuddene ikke treffer deg.

Stadium 2
Når du har skutt fri et setningsledd, enten det består av ett eller flere ord, sender du inn et redningsskip ved å trykke på R på tasturet. Du har bare 10 redningsskip. Hvis du sender inn et redningsskip for tidlig (før du er ferdig med hele setningsleddet), vil blekksprutene ødelegge det.

Stadium 3
Når du er ferdig med et setningsledd og det er tatt vare på av redningsskipet, velger du den riktige funksjonen (subjekt, verbal, adverbial etc) fra listen til høyre på skjermen. Du beveger deg opp og ned i denne listen ved å trykke på A (oppover) og D (nedover) på tastaturet. Når du har markert den riktige funksjonen, trykker du på S (send) for å sende funksjonen til redningsskipet. Hvis funksjonen er riktig, flyr skipet avgårde med setningsleddet og setter det på plass i setningen sammen med funksjonen. Setningsleddet blir da grønt. Hvis du har valgt feil funksjon, vil blekksprutene angripe deg og ødelegge et av de røde skjoldene. Hvert setningsledd du har reddet, er beskyttet av to røde skjold, ett over seg og ett under seg. Det betyr at du har to sjanser til å velge den riktige funksjonen. Hvis du feiler to ganger, vil redningsskipet bli ødelagt. Da vil datamaskinen vise deg den rette funksjonen og farge setningsleddet rødt. Under har du en oversikt over tastene og funksjonene som blir brukt i spillet:

Til venstre på bildet over finner du navnet til de tastene som blir brukt i spillet. Disse tastene er:

SPC (Space bar): Fyr av laserpistolen med mellomromstasten
A (Ascend): Flytt markøren oppover listen av funksjonskoder
S (Send): Send korrekt funksjonskode til redningsskipet
D (Descend): Flytt den røde markøren nedover listen med funksjonskoder
R (Rescue): Send inn redningsskip

En oversikt over de ulike funksjonskodene som blir brukt i spillet, finner du her.

Spillet er over når du mister alle de ti redningsskipene eller alle de fem kampflyene.

Poeng
Du får 10 poeng for hvert riktige ord du forbinder med et setningsledd. Når hele setningsleddet er satt sammen og du kobler setningsleddet med den riktige funksjonen, blir poengsummen for dette setningsleddet fordoblet. Hvis du prøver å legge til et ord som ikke hører hjemme i et setningsledd, mister du 5 poeng. For å virkelig strø salt i sårene, vil blekksprutene også skyte på deg hvis du plasserer et ord i feil setningsledd.

Ny setning
Når du er ferdig, kan du trykke på R for å få en ny setning. Da kommer et redningsskip og tar med seg den ferdige setningen ut i verdensrommet og henter en ny.

Menyen

På toppen av vinduet er det en meny slik som den over. For å bruke menyen, klikk på enten Game, Settings eller Help.

Under Game kan du stoppe spillet ved å velge Stop Game. Du kan også se på resultatlisten ved å velge Highscore. Highscore er bare tilgjengelig før og etter spillet. Hvis du vil se resultatlisten, må du derfor enten stoppe spillet eller vente til spillet er over.

Under Settings kan du slå lyden av eller på ved å velge Sound Effects. Lyden er på i utgangspunktet. Du kan se at lyden er på ved at det er en svart hake ved siden av Sound Effects. Du trenger høyttalere eller høretelefoner for å høre lyden.

Under Help kan du velge Introduction for å få en innføring i spillet. Hvis du heller vil ha en interaktiv rundtur i spillet, velg Tutorial. Foreløpig finnes disse funksjonene bare på engelsk. Hvis du velger About, får du vite navnet og e-post-adressen til de som har laget spillet.

Setningsmønstre og setningskoder
I alle spillene bortsett fra Paintbox, ber spillet deg først om å skrive et setningsmønster eller Pattern:

skjermbilde av WordFall


De setningsmønstrene som er tilgjengelige for bokmål er: ABM, BBM, CBM, DBM og EBM. Her står A, B, C, D og E for nivået, der A er lettest og D er vanskeligst. E er spesielt beregnet på minoritetsspråklige elever. BM står for bokmål. Setningsmønster for nynorsk er ANN, BNN, CNN og DNN. Klikk så på Play. Dersom du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Du kan også klikke på Play uten å skrive inn noe i boksen. Da velges tilfeldige setninger fra ett av nivåene for deg, og du kan registrere resultatet ditt.

Setningsledd
Vi bruker følgende setningsledd:

Forkortelse

Setningsledd

Eksempler

S

Subjekt

Lisa sykler.
Jenta med de blå snekkerbuksene sykler.
At hun kommer for sent, overrasker meg ikke.

Sf

Formelt subjekt

Det sitter en nisse på stubben.

Sr

Egentlig subjekt

Det sitter en nisse på stubben.

P

Verbal

Simen løp.
Simen har løpt i en time.
Simen ville kunne løpe i flere timer.

Od

Direkte objekt

Tora spiste lakris.
Tora spiste et tonn med lakris.

Oi

Indirekte objekt

Siri serverte Markus et stykke av bursdagskaken.
Vokteren ga pingvinen med det gule håret et ekstra fiskestykke.

A

Adverbial

Hunden tuslet hjem.
I Brasil danser de samba.

Cs

Predikativ: subjekstpredikativ

Marianne er astronaut.
Ole Jørgen skal gutten hete.
Lykken er å spise is i sola.

Co

Predikativ: objektspredikativ

Elevene skurte gulvet rent.
Solkongen kalte de ham.

SUB

Subjunksjonal

Jeg håper at hun kommer.


Sideordningsledd
Vi bruker følgende sideordningsledd:

Forkortelse

Sideordningsledd

Eksempler

CO

Koordinator

Sara, Ingvild og Martine samarbeidet.
Buksen var stilig, men svinedyr.

CJT

Konjunkt

Sara, Ingvild og Martine samarbeidet.
Buksen var stilig, men svinedyr.

Toppen av siden