Einar Haugens opptak av norskamerikanere i 1935 — 1948

Opptakene ble gjort av Einar Haugen og Magne Oftedal i perioden 1935-1948. Haugen og Oftedal besøkte Wisconsin, Minnesota, Iowa og illinois. Det er opptak med ca 229 informanter fordelt på 105 bånd. Disse er fordelt på 8 dvd-er som vi har fått digitalisert fra Nasjonalbiblioteket der de 105 båndene er oppbevart.

Nasjonalbiblioteket opplyser at de i 1995 gjorde en avtale med NTNU (da UBT) om å sikre og kopiere de 105 lydbåndene. Lydbåndene ble i 1996 kopiert til to sett CD-er, ett for UBT og ett for Nasjonalbibliotekavdelingen i Ranas (NBR) samling. Den inngåtte avtalen gir NBR rett til å tilgjengliggjøre og formidle materialet til forsknings- og dokumentasjonsformål.

Lister over opptak og informanter
Sammen med opptakene fikk Nasjonalbiblioteket også to lister. Disse er scannet inn og bildefilene ligger sammen med lydfilene nedenfor. Den ene lista inneholder navn på informantene, dato for opptak og hvor i Norge informanten stammer fra, se filene "Haugen-informanter01"—"Haugen-informanter10".

Den andre lista forteller for hvert bånd hvilke opprinnelige plater som er overspilt til bånd og hvilken støyfiltrering som er brukt. På denne lista er det i 1968 notert at ikke alle numrene på lista stemmer med lydbåndene som mottatt, se "Haugen-informanter11"—"Haugen-informanter18".

Det framgår av den første lista at opptakene ble gjort på plater av Einar Haugen og Magne Oftedal i perioden 1935-1948, de fleste i 1942. i 1966 ble plateopptakene kopiert til lydbånd ved Indiana University for the Archives of the Languages of the World. Ett sett lydbånd ble laget til dette arkivet, og ett sett til Einar Haugen. I 1969 ble det laget kassettkopier ved Harvard Audio-Laboratory av Martha Richardson for Inger Moen ved Department of English, Universitetet i Oslo. 82 kutt er på lista merket ”T”, som betyr at de er transkribert av Einar Haugen og Magne Oftedal.

Arnstein Hjelde (Høgskolen i Østfold ) har lyttet seg igjennom de to første dvd-ene og funnet ut hvem som snakker på de ulike lydklippene på cd-ene. Lydklippene på disse cd-ene er så navngitt på grunnlag av informantnavnet Arnstein Hjelde har kommet fram til. Informasjonen fra Hjelde ligger også i fila "Informant-oversikt/Haugen_dvd1-2.xls".

Transkripsjoner
Vi har også fått tilgang til maskinskrevne transkripsjoner av opptakene. Transkripsjonene er skannet inn og kan leses nedenfor som pdf-filer.

Hør opptakene eller les dokumentene:
(For PC: høyreklikk på filnavnet for å få fila opp i et eget og større vindu. For Mac: bruk Ctrl klikk.)

 

 

 

 
Kontakt:
tekstlab-post@uio.no