Seip og Selmers voksrull-opptak av norsk-amerikanske informanter

Denne serien er tatt opp av Didrik Arup Seip (1884-1963) og Ernst W. Selmer (1890-1971), i 1931. Opptakene ble gjort på voksruller. Disse ble siden overlatt til Hallvard Dørum av Einar Haugen. Senere ble voksrullene spilt over på tre lydbånd på initiativ fra Hallvard Dørum og Tor Nesje. Dette arbeidet ble gjort av Sveriges Radio. I 2009 overlot Hallvard Dørum lydbåndene til Janne Bondi Johannessen, og de ble spilt over på DVD av Tore Kielland Bull og Per Igland ved HFs AV-tjeneste. De ble så lagt på server ved Tekstlaboratoriet, ILN.

Til opptakene hører det detaljert informasjon som er skannet inn og lagt i mappa Informant-informasjon nedenfor. Informasjonsopptegnelsene skal være gjort av Einar Haugen, som har renskrevet notatene etter til Selmer og Seip.

Notatene er:

  1. Informanter på rullene etter Seip og Selmer (informantliste.pdf)
  2. Informanter serie Ch (9 informantnumre i filen informantinfo1.pdf)
  3. Informanter serie FON (58 informantnumre i filen informantinfo2.pdf)
  4. Informanter serie A (34 informantnumre i filen informantinfo3.pdf)
  5. Informanter serie GRAM (248 informantnumre, innskannet versjon er ikke lagt inn ennå)

 

Hør opptakene eller les dokumentene:
(For PC: høyreklikk på filnavnet for å få fila opp i et eget og større vindu. For Mac: bruk Ctrl klikk.)

 

 

 
Kontakt:
tekstlab-post@uio.no